ในเดือนที่ผ่านมา ทาง UKEAS ได้ทำการประสานงานกับมหาวิทยาลัยจากสหราชอาณาจักรเพื่อมองหามาตรการรับมือ กับสถาณการณ์ COVID-19 ที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากมาตรการงดเดินทางระหว่างประเทศ และกฎเกณฑ์ความปลอดภัย ด้วยเหตุนี้ทางมหาวิทยาลัยจำนวนมากได้ตัดสินใจทำการเลื่อนวันเปิดการศึกษา จากเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ไปยังเดือนมกราคม พ.ศ. 2564
เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และสนับสนุนผู้ที่สนใจศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ทาง UKEAS ได้สร้างแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกท่านสามารถค้นหาหลักสูตรที่สนใจ และติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง

Qualification Course name
Undergraduate A-Level
Qualification Course name
MBA Master of Business Administration
Qualification Course name
MA Human Resource Management
MSc Engineering Management
MA Applied Linguistics and TESOL
MSc Public Health
MA Publishing
MSc Project Management
MA Creative Writing
MSc Clinical Child Psychology
MSc Construction Project Management
MSc Cognitive and Clinical Neuroscience
MA Film and Television Production
LLM International Business Law
MSc Forensic Science
MSc Applied Wildlife Conservation
MA Criminology
MA Early Childhood Education
MA Education
MSc Electronic and Electrical Engineering
MA English Literature
MA Intercultural Communication
LLM International Commercial Law
MA International Relations
MSc Marketing
MBA Master of Business Administration with Placement Year
MA Sociology
MSc Sport and Exercise Science
MSc Supply Chain Management
MSc Town Planning
MSc Computer Science
MBA Master of Business Administration
MBA MBA Business Administration
MSc Accounting and Finance
MSc Applied Bioscience
MA Consumer Psychology
MS Clinical Nursing
MSc International Business
BSc (Hons) International Nursing Studies
MSc Artificial Intelligence and Big Data
MSc Mechanical Engineering
MSc Clinical Nursing
MSc Accounting and Finance with Placement
MSc Sport Coaching
MSc Animal Behaviour Applications for Conservation
MSc Construction and Civil Engineering Management
MSc Healthcare Management MBA
MSc Information and Communication Technology (Conversion)
MSc International Business with Placement Year
LLM International Law
MSc Psychology (Conversion)
MA Special Educational Needs and Disability
MSc Supply Chain Management with Placement Year
MA Intercultural Communication
Qualification Course name
MA Graphic Design MA
MA FILM PRACTICE
Foundation International Foundation Diploma
Qualification Course name
MBA MBA
MS Engineering Management
MSc International Business
MSc Strategic Marketing Management
MSc Accounting & Finance
MS Business & Management
MSc Business and Management
MS Information Systems & Business Analysis
MA Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)
MS Investment Analysis
MA International Relations and Global Governance
MA TESOL & Translation Studies
MSc Supply Chain Management, MSc
MSc Business Analytics MSc
MSc Finance
MSc International Accounting & Finance
MSc Business Economics & Finance
MSc Information Systems & Business Analysis
MSc Entrepreneurship
MSc Human Resource Management
MSc Business Analytics
MSc Data Analytics
MA Translating for Business and International Institutions
Qualification Course name
GradDip Graduate Diploma in Law
MSc Accounting and Finance
Legal Practice Course (LPC)
GradDip Graduate Diploma in Law (GDL)
GradDip Graduate Diploma in Law (GDL) - London Waterloo
PgDip Postgraduate Diploma in Law
LLM Master of Laws
MSc Applied Data Science for Business
MSc Psychology (Conversion)
MSc Animal Manipulation
GradDip Legal Practice Course (London)
LLM Law and Legal Practice
MSc Management (Project Management) (with Professional Development and Planning (PDP) module)
Qualification Course name
MS Investment Management
MSc Accounting
MA Business and Marketing
MSc Banking and Finance (Chartered Banker)
MA Sociology
MBA Banking and Finance MBA
MBA Banking and Law
MBA Finance
MBA Islamic Banking and Finance
MSc Accounting and Banking
MSc Accounting and Finance
MSc Banking and Finance
MSc Banking and Finance (Chartered Banker)
MSc Finance
MSc Islamic Banking and Finance
MSc Management and Finance
MA Banking and Finance (Chartered Banker)
MBA Environmental Management
MBA International Business
MBA International Marketing
MBA Law and Management
MBA Management
MA Business and Marketing
MA History
MA Welsh History
MA Celtic Archaeology
LLM International Commercial and Business Law
LLM International Criminal Law and International Human Rights Law
LLM International Intellectual Property Law
LLM International Law
LLM Law
LLM Law and Banking
LLM Law of the Sea
LLM Maritime Law
LLM Procurement Law, Strategy and Practice by Distance Learning
MA Banking and Law
MA Criminology and Law
MSc Genomics and Precision Medicine
MA Comparative Criminology and Criminal Justice
MA Criminology and Sociology
MA Polisi a Chynllunio Ieithyddol
MA Social Policy
MA Sociology
MRes Molecular Medicine
Qualification Course name
MBA International Business MBA
MS Management & Finance MSc
MSc Construction Project Management
MSc Mechanical Engineering MSc
MBA MBA
MS Management and International Business, MSc
MS Automotive Engineering - PgCert / PgDip / MSc
MSc Project Management
LLM International Business Law LLM
MS Logistics and Supply Chain Management MSc
MA Public Relations - MA
MSc Enterprise Systems Management
MS Public Health -PgCert/PgDip/MSc
MS Business Intelligence Msc
LLM International Human Rights
MSc Quantity Surveying
ACCA Course (Full Time) - ACCA
MBA International MBA
MSc Finance and Investment
MSc Big Data Analytics
MA Visual Communication
MSc Management and International Business
LLM International Law
MSc Building Surveying with Facilities Management
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
MSc Management and Finance
MSc Advanced Computer Science
BSc (Hons) Nursing (Adult)
BSc (Hons) Nursing (Child)
BSc (Hons) Nursing (Mental Health)
PhD Business
PhD Law
Masters Degree Public Health
MSc Project Management with Professional Placement
MSc Management & international Business
MSc Management and International Business with Professional Placement
LLM International Business Law with Professional Placement
Qualification Course name
Pre-Masters Pre-Master
MS Hospitality with Tourism Management MSc
MA Culinary Arts Management
BA (Hons) Events Management
MSc Global Meetings and Events Management
BA Hospitality and Tourism Management, BA
BA (Hons) International Hospitality and Tourism Management
MSc Hospitality with Tourism Management
MA International Hospitality Management
BA (Hons) Business Enterprise
MA Marketing Management for Events, Hospitality and Tourism
MSc International Tourism Management
BA (Hons) Hospitality with Events Management
BA (Hons) Aviation and Airport Management
MSc Aviation Management
MSc International Hospitality Management
MA Education and Learning
MSc Finance and Accounting
BA (Hons) Digital Marketing
BA (Hons) International Hospitality Business Management
BA (Hons) Sport and Fitness Studies
BA (Hons) Sports Management
Qualification Course name
MA Marketing Communication MA
PhD PhD
MA Design Management MA
MA Advertising and Marketing Communications MA
MSc International Management
MSc Mechanical Engineering Design
MSc Events Marketing
MS Innovation Management and Entrepreneurship MSc
MSc Management with Human Resources
MS Marketing Management MSc
MSc Sport Management
MS Cyber Security and Human Factors MSC
MSc Information Technology
MSc Finance
MS International Accounting and Finance MSc
LLM International Commercial Law LLM
MS Public Health MSc
MA Media and Communication MA
MA Multimedia Journalism
MSc Engineering Project Management
MSc Events Management
MSc International Hospitality and Tourism Management
MSc Tourism Management
MA MA Media and Communication
MSc Marketing Management
MA Political Psychology
MA Creative Writing and Publishing
MSc Tourism Marketing Management
MA Media & Communication
MS International Finance and Economics
MSc Data Science and Artificial Intelligence
MSc Management with Business Analytics
MSc Marketing Management (Retail)
MSc Innovation Management and Entrepreneurship
MSc Marketing Management (Digital)
MSc Sustainable Economic Development & Emerging Markets
MSc Internet of things with Cyber Security
MSc Marketing Communication
MSc Digital Health
MSc Bioarchaeology (Anthropology)
MSc Bioarchaeology (Osteoarchaeology)
MSc Forensic Anthropology and Archaeology
MSc Innovation Management & Entrepreneurship
MSc Marketing & User Experience
MSc Organisational Project Management
MA English & Literary Media
MA Marketing Communications
MSc Cyber Security & Human Factors
MSc Digital Health and Artificial Intelligence
MSc Internet of Things
MSc Internet of Things with Data Analytics
MSc International Accounting & Finance
MSc International Finance & Economics
MSc Advanced Clinical Practice
MSc Physician Associate Studies
LLM Intellectual Property
LLM LLM International Commercial Law
LLM LLM International Tax Law
LLM LLM Legal Practice
LLM Public International Law
PgCert PG Cert Intellectual Property
MSc Hotel & Food Services Management
Qualification Course name
A Levels
Qualification Course name
MBA MBA
PhD PhD
MSc Corporate Brand Management
MSc Accounting and Business Management
MSc Advanced Electronic and Electrical Engineering
MSc Advanced Engineering Design
MSc Advanced Manufacturing Systems
MCS Business Finance
MSc Digital Design and Branding
MA Education
MSc Engineering Management
MA English Literature
MSc Finance and Accounting
MS Finance and Investment MSc
MSc Global Supply Chain Management
MSc Human Resource Management
MSc Human Resources and Employment Relations
MSc International Business
LLM International Financial Regulation and Corporate Law LLM
LLM International Human Rights Law LLM
MA International Journalism
MSc Management
MS Marketing
MSc Media and Communications
MA Media and Public Relations
MS Oil and Gas Engineering PGCert/PGDipl/MSc
MRes Social Anthropology
MSc Sustainable Electrical Power
MSc Integrated Product Design
MA Design and Branding Strategy
MSc Management with Placement
MSc Business Intelligence and Digital Marketing
MSc Marketing with placement
MA Design Strategy and Innovation
MSc Advanced Clinical Practice (Critical Care)
MSc Advanced Clinical Practice (Musculoskeletal Rehabilitation)
MSc Advanced Clinical Practice (Occupational Therapy)
MSc Advanced Clinical Practice (Prevention and Rehabilitation in Long Term and Chronic Conditions)
MSc Advanced Clinical Practice
BSc Accountancy
LLM LLM Intellectual Property Law
LLM LLM International Commercial Law
LLM LLM International Financial Regulation and Corporate Law
LLM LLM International Human Rights
LLM LLM Law (Master of Laws)
MA Law, Policy and Practice
MSc Wireless and Computer Communication Networks
LLM Intellectual Property Law
Qualification Course name
MSc Applied Forensic Psychology
MSc Cyber Security
MA Human Resource Management
MBA International Master of Business Administration
MA Performing Arts
MSc Professional Practice (Healthcare)
MSc Professional Practice (Nursing)
MSc Psychology Conversion
MSc Sports Performance
Qualification Course name
Foundation Undergraduate Foundation Program 3 Terms
Qualification Course name
Foundation University Foundation Programme
Qualification Course name
Foundation International Foundation Programme (IFP)
Undergraduate International Year One (IY1) Engineering and Physical Sciences Pathway
Foundation International Foundation Programme (Engineering and Physical Sciences pathway) - (3 Terms)
BSc Computer Science BSc
MSc International Business Management
Qualification Course name
Foundation Foundation on Campus
Qualification Course name
Undergraduate Undergraduate Foundation Programme (UFP)
Undergraduate Medicine Undergraduate Foundation Programme
Qualification Course name
Foundation Master’s Foundation – Business
Qualification Course name
MA Education
Qualification Course name
MBA MBA (Project Management)
MSc Technology Project Management
MSc International Business Management
MSc Events Project Management
MSc Financial Management
MS Human Resource Management
MBA Master of Business Administration
MSc Occupational Health, Safety & Wellbeing
MBA Master of Business Administration
MBA MBA
MSc Accounting & Finance
MSc Project Management
MSc Data Science
MSc Fashion Marketing Management
MSc Economics & Finance Masters
MSc Information Technology Management
MSc Banking and Finance
MSc Economics & Finance
MSc Strategic Marketing
MSc Entrepreneurship and Innovation Management
MSc Digital Marketing Management
MSc Advanced Computer Science
MBA (Finance)
Qualification Course name
MBA Business Administration with Media
MBA Business Administration
Qualification Course name
MBA MBA
MA Communication, Culture and Media
MA Advertising & Marketing
MA Human Resource Management
Terrorism, International Crime and Global Security
BSc Computer Science BSc
MSc Accounting and Financial Management
BSc Civil Engoneering BSc
MA Automotive Journalism
LLB (Hons) Law LLB (Hons)
MSc International Fashion Marketing MSc
MSc Engineering Management
BA International Business BA (Top-up)
BEng Mechanical Engineering BEng
MBA Global Business MBA - London Campus
BA (Hons) Business Management, BA (Hons)
BA International Relations, BA
MSc Data Science and Computational Intelligence
MA Advertising and Marketing
MSc Banking and Finance
MA Diplomacy, Law and Global Change
MA Human Resource Management MA
MSc International Business Economics
LLM International Corporate Law
MSc International Human Resource Management
LLM International Law LLM
MA International Relations MA
LLM Law
MA Leadership and Management
MSc Oil and Gas Management
MSc Petroleum and Environmental Technology
MSc Sport Management
MA Terrorism, International Crime and Global Security
MA Graphic Design
MA Illustration and Animation
MA Interior Design
MA Painting
MSc Aerospace Engineering
MSc Air Transport Management
MSc Automotive Engineering
MEng Civil Engineering
MSc Computer Science
MSc Electrical and Electronic Engineering
MSc Engineering Project Management
MSc Oil and Gas Engineering
MSc Advancing Physiotherapy Practice
MSc Forensic Psychology
MSc Nursing
MSc Occupational Therapy (pre-registration)
MSc Pharmacology and Drug Discovery
MBA International Human Resource Management MBA
MA International Relations
MA Communication, Culture and Media, MA
MSc Public Health Nutrition
MSc Production Engineering and Operations Management
MA English Language Teaching and Applied Linguistics
MSc International Business Management
MSc Global Healthcare Management
MSc Structural Engineering
MSc Biomedical Sciences
MSc Project Management
MSc Business Analytics
MA Design Management
MA Brand Management
MSc International Events Management
MSc Disaster Management and Resilience
MSc International Marketing Management
MSc Digital Marketing Management
MSc Cyber Security
MSc Emergency Management and Resilience
BEng Electro-Mechanical Engineering
MSc Construction Project and Cost Management
MEng Automotive Engineering
MSc Public Health
MSc Sustainability and Environmental Management
MSc International Entrepreneurship
MA Automotive and Transport Design
MSc International Business Management
MSc Supply Chain Management and Logistics
BSc Cyber Security
MSc Renewable Energy Engineering
MSc Finance
MSc Crowded Places and Public Safety Management
MSc Data Science
MSci Computer Science
MArch Architecture
MSc Construction Management with BIM
MS International Project Management
MSc International Business Management
LLM International Commercial Law
BSc (Hons) Ethical Hacking and Cybersecurity
LLM Public International Law
MSc Advanced International Business
LLM International Human Rights Law
MSc Civil Engineering/Civil Engineering Technical Route
MSc Advanced Mechanical Engineering
MSc Physiotherapy and Leadership (pre-registration)
MA English and Education Management
MSc Risk Management
MSc Connected Autonomous Vehicle Systems
MSc Pharmacology and Drug Discovery with Professional Experience
MSc Forensic Psychology - Online
MSc Forensic Psychology and Mental Health - Online
MSc Occupational Psychology - Online
MSc Psychology - Online
MSc Professional Accounting with Extended Professional Practice
MA International Relations
MSc Supply Chain Management and Logistics (with work placement)
BSc Civil Engineering
Qualification Course name
MSc Global Financial Trading
MSc International Fashion Marketing
MBA International Fashion Management
MBA International Human Resource Management
BA (Hons) Global Business, BA (Hons) Top-Up
MSc International Hospitality and Tourism Management
MBA International Marketing
MBA Global Business MBA
MBA Global Business
MSc Global Finance
MBA Global Financial Services
MSc International Project Management
MSc Financial Technology (FinTech)
MSc Enterprise and Innovation
MSc International Project Management with Extended Professional Practice
MSc International Fashion Marketing with Extended Professional Practice
MSc Management
MSc Financial Technology (FinTech) with Extended Professional Practice
MSc Management with Extended Professional Practice
MSc Enterprise and Innovation with Extended Professional Practice
MSc Global Financial Trading with Extended Professional Practice
MSc International Hospitality and Tourism Management with Extended Professional Practice
MSc MSc Professional Accounting with Extended Professional Practice
MSc international Business
Qualification Course name
BA (Hons) Graphic Design
BA (Hons) Product and Furniture Design
MA Interior Design
BA Fashion
BA (Hons) Film Production
MA Filmmaking
MA / MS Fashion Business & Management
Foundation International Foundation in Art, Design and Media
MA Visual Communication
BA (Hons) Fashion Business & Management (BA/BSc)
MA Global Marketing & Communications (with pathways) MA/MSc
Foundation International Foundation in Business
GradDip Graduate Diploma in Art, Design and Media
GradDip Graduate Diploma in Creative Business
BSc (Hons) Business and Management (including Pathways)
MBA Master of Business Administration
Qualification Course name
MA Fine Art
MSc Information Systems Management
BA Marketing BA
MA Interior Design
MSc International Business & Finance
MSc International Business & Entrepreneurship
PhD PhD
MSc Computing
MSc Electronic Engineering
MA Architectural Design
MSc Software Engineering
MSc International Business and Management
MS Project Management, MSc
MSc Pharmaceutical Biotechnology
MA Design Management and Entrepreneurship
MSc Architecture and Sustainability
MA Digital Design
MA Fashion Management with Marketing
MSc Business Intelligence systems and Data Mining
MSc Advertising and Public Relations Management
MSc Cybersecurity
MSc Advanced Biomedical Science
MBA MBA Global
MSc Intelligent Systems
MSc Intelligent Systems and Robotics
MSc Pharmaceutical Quality by Design
MSc International Business and Marketing
MSc Engineering Management
MA Product Design
MSc Business Management in the Creative Industries
MSc Mechanical Engineering
BA (Hons) Business Administration and Management (Year 3 Top-up Only)
BSc (Hons) Nursing with Registration (Adult Nursing)
MSc Project Management
MSc Marketing Management
MBA Global MBA
MSc Data Analytics
MSc Business Management in Sport
MA Digital Arts
MA / MS Design Innovation
MSc Energy Engineering
MSc International Business and Human Resource Management
MSc Cyber Technology
MBA MBA for Engineers
BSc (Hons) Accounting (top-up)
BA (Hons) International Finance and Business (Top-up)
MA International Urban Design
BA (Hons) Fashion Management (Level 6 Top Up)
Foundation International Foundation Program in Science
Qualification Course name
MS Finance
MSc Management (Finance)
MSc Finance (Accounting and Finance)
MSc Marketing
MS Marketing
MSc Management
MSc Accounting
MSc Finance
Qualification Course name
MBA MBA
International Business Management
MS Automation and Control MSc
MSc Drug Design and Biomedical Science
MSc Environmental Sustainability MSc
Master of Business Administration (Full-time)
MBA MBA (Leadership Practice)
MBA strategic project management
MBA MBA
MSc Business Management
MSc Business Management (Entrepreneurship)
MSc International Finance
MSc International Business Management
MSc International Human Resource Management
MSc Marketing
MSc Marketing with Festival & Event Management
MSc Pharmaceutical & Analytical Science
MSW Social Work
MSc Computing with Professional Placement
MSc Flexible Managed Programme (Business School)
MSc International Festival & Event Management
MSc Biomedical Science
MSc Drug Design & Biomedical Science
MSc Medical Biotechnology
MSc Healthcare Management
MSc Computing
MSc Advanced Materials Engineering
MSc Advanced Structural Engineering
MSc Environmental Sustainability
MSc Transport Planning & Engineering
MSc Automation & Control
MSc Renewable Energy
MSc Construction Project Management
MSc Real Estate Management & Investment
MSc Accounting
MSc International Heritage and Cultural Tourism Management
MSc Ecotourism
MSc Pharmaceutical Science
MSc Wildlife Biology & Conservation
MSc Advanced Security & Digital Forensics
MSc Business Information Technology
MSc International Hospitality Management
BSc Nursing Studies – Option Rich Programme
MSc International Tourism Destination Management
MBA Master of Business Administration (Strategic Project Management)
BA (Hons) Business Management
MSc Intercultural Business Communication
MSc Architectural Technology & Building Performance
MSc Global Hospitality Management (with work placement)
Qualification Course name
MBA MBA
MSc Risk Management
MSc Mechanical Engineering
MSc Marketing
MS International Business Managment
MS Public Health
MSc International Human Resource management
MSc Physiotherapy (Pre-Registration)
Diabetes Care and Management
MSc Quantity Surveying
MSc Public Health MSc
MSc Fashion Business Creation, MSc
MSc International Operations and Supply Chain Management
MSc Luxury Brand Marketing
MBA Luxury Brand Management MBA
MSc International Management and Business Development MSc
MSc Nursing: Advancing Professional Practice
MSc Fashion and Lifestyle Marketing (London Campus)
MBA MBA (London)
MPH Master of Public Health-London Campus
MSc Master of Public Health
MSc Social Innovation
MSc Environmental Management
MSc International Construction Project Management
MSc Accounting, Finance and Regulation
MSc Advanced Practice
MSc Applied Instrumentation and Control
MSc Big Data Technologies
MSc Biomedical Science
MSc Climate Justice
MSc Diabetes Care and Management
MSc Electrical Power Engineering
MSc Electrical and Electronic Engineering
MSc Environmental Management (Waste, Energy, Water, Oil and Gas)
MSc Fashion Business Creation
MSc Fashion and Lifestyle Marketing
MBA Global Masters of Business Administration
MSc Global Marketing
MBA Global Master of Business Administration
MSc Human Resource Management
MSc Insurance and Sustainable Risk Management
MSc International Banking, Finance and Risk Management
MSc International Business Management
MSc International Business, Trade and Diplomacy
MSc International Diplomacy and the Digital State
MSc International Economic and Social Justice
MSc International Fashion Marketing
MSc International Security and Diplomacy
MSc International Tourism and Events Management
MPH Master of Public Health
MSc Nursing Studies Adult (Pre-registration)
MSc Occupational Therapy (pre-registration)
PgDip Specialist Community Public Health Nursing
MSc International Business Management with Professional Practice
MSc Accounting, Finance and Regulation with Professional Practice
MSc International Operations and Supply Chain Management with Professional Practice
Qualification Course name
MS Petroleum Engineering, MSc
MS Construction Project Management, MSc
MS International Accounting And Finance, MSc
MS Real Estate & Planning MSc
MSc Construction Project Management with Industry Placement
Qualification Course name
Foundation University Foundation
Qualification Course name
DipArts International Foundation in Humanities and Social Sciences
Foundation International Foundation in Business and Humanities
Qualification Course name
Foundation International Foundation in Business and Humanities (MMU)
Qualification Course name
GradDip Graduate Diploma in Business
Qualification Course name
MSc Marketing
Qualification Course name
MA Fashion Design Womenswear ¡P MA
Qualification Course name
Pre-Masters Pre-Masters
MSc Marketing Management
Qualification Course name
Pre-Masters Pre Master's in Business, Social Science and Law
Follow-on Commission
Pre-Masters Pre-Masters for Science and Engineering
Pre-Masters Pre-Masters
Pre-Masters Pre-Masters for Business, Economics and Finance
MSc Investment Banking & Finance
MSc Management
Qualification Course name
Pre-Masters Business, Economics and Finance
MSc Marketing
Foundation Foundation Certificate 2 Terms for Science and Engineering
Qualification Course name
Pre-Masters Pre Master in Business, Law and Social Sciences
Qualification Course name
Foundation Foundation Foundation (Business, Law and Social Sciences)
Foundation International Foundation in Science and Engineering
Foundation International Year One in Engineering
Qualification Course name
Foundation Foundation Certificate in Business, Law and Social Science
Foundation Foundation Certificate for Science and Engineering
Qualification Course name
Pre-Masters Pre-Masters in Business
Qualification Course name
Foundation Foundation Certificate for Science and Engineering
Qualification Course name
Foundation Science Foundation Certificate
Qualification Course name
Foundation Foundation Certificate in Science and Engineering
Qualification Course name
Pre-Masters Pre-Masters Business, Law, Social Sciences
Qualification Course name
MA Digital Culture & Society
MRes Forensic Science, MSc
LLM International Business Law
MA Public Policy
MS Accounting, Accountability & Financial Management
MA International Political Economy, MA
MSc Palliative Care, MSc
LLM International Financial Law
MA Arts & Cultural Management
MA Digital Asset and Media Management
MA Cultural & Creative Industries
MSc Banking and Finance
MSc Finance (Corporate Finance)
MSc Finance (Asset Pricing)
MSc Finance Analytics
PhD Nursing and Midwifery
MA Global Media Industries
MSc Digital Economy
Qualification Course name
Foundation Adanced level Foundation course (Hanoi Campus)
Qualification Course name
Foundation Advanced Level Foundation
Qualification Course name
MSc Management In Construction MSc
MS Information Systems
MSc Pharmaceutical Science with Management Studies Msc
MSc Software Engineering, MSc
MS Aerospace Engineering
MSc Pharmaceutical Science MSc
MSc International Business Management with Entrepreneurship
MSc Renewable Energy Engineering MSc
MSc Mechanical Enginnering MSc
MSc International Business Management
MBA MBA
MSc International Business Management with Marketing MSc
MS Networking & Data Communications / with Management Studies Masters
MSc Management in Construction
MSc International Business Management with Project Management
MSc IT and Strategic Innovation
MSc User Experience Design including professional
MSc International Business Management (2 yr FT)
MSc Network & Information Security with Professional Placement
MSc Advanced Product Design Engineering and Manufacturing
MSc Data Science
MSc Software Engineering with Management Studies
MSc Advanced Product Design Engineering & Manufacturing
MSc Mechatronic Systems
MSc International Business Management (with pathways)
Qualification Course name
GradDip Graduate Diploma of Law
PgDip Graduate Diploma in Law
LLB (Hons) Law with International Business
MA Law
MSc LLM or core LPC
GradDip Graduate Diploma in Law
PgDip LPC
GradDip LPC (Birmingham Campus)
GradDip Graduate Diploma in Law (Manchester campus)
GradDip Graduate Diploma in Law(Birmingham campus)
MSc Digital Marketing
MSc Project Management
GradDip Graduate Diploma in Law (London Bloomsbury Campus)
LLM Legal Practise Course
MSc Business Intelligence and Analytics
MSc Legal Practice Course (Birmingham)
Masters Degree LPC Full-time (with a pathway choice of LPC MSc+) - Guildford campus
LLM Corporate Governance
GradDip Graduate Diploma in Law (Nottingham Campus)
LLM LPC Full-time (with a pathway choice of LPC LLM)
MSc Business Intelligence and Analytics (with a pathway choice of Work Placement)
Qualification Course name
MBA MBA
MSc International Hospitality Management MSc
MSc International Trade and Finance MSc
MSc Construction Management MSc
MSc Project management
PhD PhD
MSc Management MSc
MSc Events Management MSc
MSc Strategic Project Management
BA (Hons) Business and Management
Foundation International Foundation Studies Cert HE
LLM International Business Law
MA Public Relations and Communication, MA
MA International Relations MA
BA (Hons) Business Studies
MSc Supply Chain Management & Logistics, MSc
BSc (Hons) HOSPITALITY LEADERSHIP & MANAGEMENT, BSc (Hons)
MS Health and Safety MSc
MS Advanced Engineering Management
MS Creative Technology
MS Criminology MSc
MSc Health and Community Care
MA International Political Economy
MA International Relations MA
MSc Journalism
MA Landscape Architecture
MS Management MSc
MA Peace and Development
MS Sport Coaching MSc
MS Sports Events Management
MS Supply Chain Management and Logistic MSc
MA Urban Design MA
BSc Human Resource Management and Business
MA Public Relations and Strategic Communication, MA
MBA Graduate MBA
MSc Data Science
MSc Entrepreneurship and Business Development
MSc Experiential Event Marketing
PgDip Graduate Diploma in Law (GDL) (Distance Learning)
MA International Human Rights Practice
MA Youth Work and Community Development
BA (Hons) International Business
BA (Hons) Business Economics
MSc Journalism
Qualification Course name
MSc Social Policy
MSc Data Science
Qualification Course name
PhD Pharmacy and Biomolecular Sciences
Qualification Course name
MA Education MA
MSc International Banking and Finance
MA Digital Media
MA International Relations
MS Food Science
MSc Biomedical Science
MS Human Nutrition(Public Health/Sports)
MA Human Resource Management MA
MA Learning and Teaching in Higher Education PGCert
MSc Medical Genetics
MS Public Health MSc
MA Woman and Child Abuse
MA Marketing, MA
MS Health and Social Care Management and Policy
MS Blood Science (Distance Learning)
MS Blood Science
MSc Computer Networking and Security with Work Experience
MS Crime, Violence and Prevention
MSc Criminology
MBA Master of Business Administration
MA Master of Public Administration (MPA)
MSc International Business Management
MSc Public Health
MSc Artificial Intelligence
MSc Aviation Management in the Digital Age
MSc Computer Networking and Cyber Security
MA Conference Interpreting
MSc Corporate Social Responsibility and Sustainability
MA Creative, Digital and Professional Writing
MSc Cryptography
MSc Data Analytics
MA Early Childhood Studies
MA Human Rights and International Conflict
MSc International Events, Leisure and Tourism Management
MSc International Trade and Finance
MA Organised Crime and Global Security
MA Peace, Conflict and Diplomacy
MSc Pharmaceutical Science and Drug Delivery Systems
MSc Political Violence and Radicalisation Studies
MA Safeguarding and Security
Qualification Course name
MS International Finance
MSc Marketing
MSc Construction Project Management
MSc Business Project Management
MSc International Business Management MSc
MSc Civil Engineering
MSc International Accounting and Finance
MSc Building Services Engineering
MSc Corporate Governance (accredited by ICSA/CGI)
MSc Environmental and Architectural Acoustics
MS Refugee Studies
MSc Structural Engineering
MSc International Business Management (with Internship)
MSc International Business Management with Project Management
MSc International Business Management with Marketing
MSc International Business Management with Human Resource Management
MSc International Business Management
MSc Architecture
MSc Digital Architecture & Robotic Construction
MSc Data Science
MSc Building Surveying (Serveying Graduate)
MSc International Business Management with Finance
MSc International Marketing
MSc Quantity Surveying (Surveying Graduate)
Qualification Course name
MBA MBA
MS Information Management and Business Technology
MBA Master of Business Administration (MBA)
MSc Marketing
MSc Digital Marketing
MSc Automotive Engineering
MSc International Business
MSc Management
MSc Marketing
MSc Advanced Chemical Engineering
MSc Advanced Chemical Engineering with Information Technology and Management
MA Digital Media and Society
MA Global Media and Cultural Industries
MA Media and Cultural Analysis
MA Social Media and Political Communication
MA Strategic Communication
MSc Environmental Monitoring, Research and Management
MSc International Financial and Political Relations
MSc Advanced Materials Science and Engineering degree
MSc Telecommunications Engineering
MSc Design Innovation
MSc Digital Finance degree
MSc Digital Marketing
MSc Diplomacy, Business and Trade
MSc Diplomacy and International Governance
MSc Security, Peace-building and Diplomacy
MA Global Communication and Development
MA Media and Creative Industries
MSc Managing Innovation in Creative Organisations
MSc International Management
MSc Sport Marketing
MBA MBA
MBA MBA with Internship
PhD Social Science
MSc Entrepreneurship, Finance and Innovation
PhD Ph.D.
MSc Digital Marketing
Qualification Course name
MSc Finance
MSc Accounting and Finance
MSc Advanced Physiotherapy (Manual Therapy Clinical Pathway)
MSc Advanced Physiotherapy (Musculoskeletal Physiotherapy Pathway)
MSc Advanced Physiotherapy (Neurological Physiotherapy Pathway)
MA Architecture and Urbanism
MA Creative Writing (MFA/MA)
LLM (Master of Laws)
MS Management PgCert/PgDip/MSc
MSc International Business Management with Internship
MA PUBLIC HEALTH
MSc Management and Consultancy
MPH GLOBAL PUBLIC HEALTH
MSc Entrepreneurship
MSc Management
MSc Sport and Exercise Medicine
MSc Management with Internship
BSc (Hons) Nursing Studies (top up) (International) 1 year
Qualification Course name
Foundation NCUK International Foundation Year (IFY)
Qualification Course name
MA Fine Art
BA Business Management
MSc Computer Science
BSc Computer Science
MSc Biomedical Science (Cellular Pathology)
MA Photography
MA International Relations
MS Occupational Health, Safety And Environmental Management
MSc Media Management
MSc Engineering Management
MA Arts Management
MA Interiors (Architecture And Design)
MSc Biomedical Science (Clinical Biochemistry)
MS Building Information Modelling Management-programme specificatio
MSc Environmental Health
MA Higher Education
MA Printmaking
MA Theatre Arts
MSc Sustainability and Environmental Management MSc
BS Information Technology and Business Information Systems(Top Up)
MSc Strategic Marketing
MA International business management
MA Children's Book Illustration and Graphic Novels
MA Scriptwriting (Stage, Screen and Audio)
MSc Data Science
MA Global Governance and Sustainable Development
MSc Data Science
MSc Occupational Health and Safety and Environmental Management
MA Scriptwriting (Screen, Stage and Audio)
MA Children’s Book and Graphic Novels
MA Interiors (Architecture & Design)
MSc Occupational Health and Safety and Wellbeing Management
MSc Biodiversity, Evolution and Conservation in Action
BSc Cyber Security and Digital Forensics
Qualification Course name
Foundation University Foundation
Qualification Course name
LLB (Hons) Law LLB
Foundation University Foundation - Business
Undergraduate Undergraduate Pathway: Law
DipArts University Pathway: Art and Design
Foundation University Foundation in Engineering and Built Environment
Foundation Foundation Year in Computer Science
Qualification Course name
Pre-Masters MSc Management and International Business with Pre-Masters
MSc Postgraduate Pathway in (MSc) Business
Postgraduate Pathway in Law
MSc Postgraduate Pathway in (MSc) Management
DipArts Pre-Masters Pathway in Art
Foundation Business
BA (Hons) Business and Management BA (Hons)
Qualification Course name
Pre-Masters Pre-Masters in Business
University Pathway program
Undergraduate Undergraduate Pathway in Business
BSc (Hons) University Foundation Programme - Mechanical Engineering
Foundation Science & Engineering (HIBT Course), Foundation
Foundation Healthcare
Undergraduate Undergraduate Pathway in Engineering & Technology : BSc (Hons) Computer Technology and Networks
Foundation University Foundation (Two Semesters)
Qualification Course name
Foundation University Foundation
MSc Postgraduate pathway in Msc Business and Management
Foundation University Foundation in Law, Politics and International Relations
MSc Postgraduate Pathway in Science and Technology
Postgraduate Pathway in Business
Foundation University Foundation
Foundation Undergraduate Pathway in Business and Management Stage 1 (1 Semester)
Pre-Masters Pre-Masters
Qualification Course name
Postgraduate Pathway in Business and Management
Undergraduate Undergraduate Pathway in Business and Management
Foundation Foundation in International Business
Foundation University Foundation
LLM Law
MS Pre-Masters One semester
Qualification Course name
Pre-Masters Pre-Masters
BSc (Hons) Nursing(Adult)
Qualification Course name
Foundation University Foundation
Undergraduate Undergraduate pathway in Business and management
BA (Hons) International Business Management
MSc Project Management
Qualification Course name
Undergraduate Undergraduate Pathway in Business and Entrepreneurship (Stage 2)
Pre-Masters Pre-Masters Programme
Foundation University Foundation
Foundation Computing (Software Engineering)
Pre-Masters Pre-Masters (One Semester)
MBA MBA
Qualification Course name
PhD PhD
MSc Transport Planning and Engineering
Qualification Course name
MSc Project Management
MSc Engineering Management
MSc Microelectronic and Communication Engineering
MA Applied Linguistics for TESOL
MA TESOL
MSc Global Logistics & Supply Chain Management, MSc
MSc Business with International Management
Pre-Masters Pre-Master
MSc Electrical Power Engineering
MSc International Sport Management
MSc Construction Project Management with BIM
MSc Renewable and Sustainable Energy Technologies
MPH Public Health
MSc Global Logistics, Operations and Supply Chain Management MSc
MSc Nursing Leadership
MSc Nursing
MSc Physiotherapy (Pre-registration)
MA Social Work
MSc Computer Science
MSc Business with International Management with Advanced Practice
MSc Construction Project Management with BIM (with Advanced Practice)
MA Education
MSc International Development
MSc Advanced Computer Science
MA International Relations, Conflict and Security
MSc Project Management (with Advanced Practice)
MSc Project Management with Advanced Practice
MSc Healthcare Management
MSc Advanced Computer Science with Advanced Practice
MSc Business with Management (with Advanced Practice)
MSc Computer Science with Advanced Practice with Study Abroad
MSc Business With Human Resource Management With Advanced Practice
MSc Business with International Management (with Advanced Practice)
MSc Business with International Management (with Study Abroad)
MA Criminology and Criminal Justice
MA Education (Leadership and Management)
MA Education (SEND/Inclusion)
MA Education (Teaching and Learning)
MSc Electrical Power Engineering (with Advanced Practice)
MSc Engineering Management (with Advanced Practice)
MPH Public Health (Nutrition)
MSc Mechanical Engineering (with Advanced Practice)
MSc Microelectronic and Communications Engineering (with Advanced Practice)
MSc Nursing Science Registered Nurse (Adult)
MSc Nursing Science Registered Nurse (Child)
MSc Nursing Science Registered Nurse (Learning Disability)
MSc Nursing Science Registered Nurse (Mental Health)
MSc Renewable and Sustainable Energy Technologies (with Advanced Practice)
MSc Business with Management (with Study Abroad)
BA (Hons) Business Enterprise, Creation and Management (Top Up)
MSc Marketing MSc 2 Years Full-Time (with Advanced Practice/Study abroad in second year)
MSc International Project Management with Advanced Practice
Qualification Course name
MSc Management
MS Management and International Business
MA Media & Globalisation
MS Chemistry/Chemistry (Professional Practice)
MS Biotechnology
MSc Economics
MS International Business Management
MA International Development
LLM LLM Legal Practice Course - LLM LPC (Full-time)
MS Neuropharmacology
MSc Structural Engineering with Management
MSc Structural Engineering with Materials
MA Interior Architecture and Design
MA International Fashion Management
MSc Finance, MSc
MSc Construction Management, MSc
MSc Management (2yr)
Masters Degree Engineering Management MSc
MSc IT Security
MA Design: Products and Furniture
MSc Project Management
MSc Biomedical Science
MSc Management and Business Analytics
MSc Fintech and Financial Markets
MSc Innovation Management and Entrepreneurship
MSc Economics, Banking and Finance
MSc Marketing and Brand Management
MSc Advertising and Marketing Communications
MSc Finance and Investment Banking
MSc Finance and Accounting
MSc FinTech and Financial Markets
MSc Digital Architecture and Construction
MSc Civil Engineering
MSc Management and International Business
MSc Management and International Business
Qualification Course name
Pre-Masters Master's Preparation Diploma
MSc Marketing
MSc Finance
MSc Project Management in the Built Environment
MSc Building Information Modelling and Management
MSc Marketing and Brand Management
Pre-Masters Pre-Masters Certificate: English Language and Study Skills
MSc International Hospitality, Events and Tourism Management
MSc MSc International Business Management
International Business Management
MSc Digital Marketing
MSc International Luxury Marketing
MSc Construction Project Management
MSc Marketing Communications Management
MPH Public Health
MPH Global Public Health Leadership
MSc Infrastructure Planning and Sustainable Development
MSc International Business and Marketing Management
MSc International Business Management and Corporate Social Responsibility
MSc International Business Management and Entrepreneurship
MSc International Hotel and Tourism Management
MSc Quantity Surveying and Commercial Management
Qualification Course name
Foundation International Foundation Year
Foundation International Incorporated Bachelors: International Year Zero in Business and Management
Foundation International Incorporated Bachelors (IIB) - International Year Zero (IYZ)
Qualification Course name
Pre-Masters IIM Pre-Master One Term
Foundation International Year Zero (Foundation Course)
Qualification Course name
Foundation International Year Zero
Foundation Foundation
Qualification Course name
International First Year
International Incorporated Masters
Pre-Masters International Incorporated Master
Pre-Masters Pre-Master
Undergraduate International Year Zero
BA (Hons) Business and Management with International Incorporated Bachelor
Qualification Course name
MSc Digital Marketing
MSc Business with Marketing and Management
MSc Business with Human Resource Management with Advanced Placement
MSc Project Management with Advanced Practice
MSc Digital Marketing with Advanced Placement
BS Business with International Management with Advanced Practice
MSc Business with International Management with Advanced Practice
MSc Business with HRM
MSc Businesss with International Management with Advanced Practice
MSc Business with Entrepreneurship with Advanced Practice
MSc Project Management with Advanced Practice
MSc Cyber Security with Advanced Practice
MSc Cyber Security
MSc Business with Financial management with Advanced practice
MS International Project Management with Advance Practice
MSc Cyber Security Technology
MSc Business with Business Analytics with Advanced Practice
MSc Business with Business Analytics
MSc Business with Entrepreneurship
MSc Computing and Technology with Advanced Practice
MSc Business with Business Analytics with Advanced Practice
MSc Business with International Management
MSc International Project Management with Advanced Practice
MSc Business with International Management with Advanced Practice (London)
MSc Cyber Security London
MSc Business with Business Analytics
MSc Business with Hospitality and Tourism Management
MSc Business with Hospitality and Tourism Management with Advanced Practice
MSc International Project Management
MA Luxury Brand Management
MA Luxury Brand Management with Advanced Practice
MSc Business with Hospitality and Tourism Management
MSc Business with Hospitality and Tourism Management with Advanced Practice
MSc Business with Financial Management
MSc Business with Entrepreneurship with Advanced Practice
MSc Business with Financial Management with Advanced Practice
MSc Business with Human Resource Management with Advanced Practice
MSc Business with International Management
MSc Computing and Technology
MSc International Project Management
MSc Business with Marketing Management with Advanced Practice
Masters Degree Pre-Masters with MSC Business with Human Resource Management with Advanced Practice
MSc Global Logistics, Operations and Supply Chain Management with Advanced Practice
Qualification Course name
Foundation International Foundation Programme
Qualification Course name
MSc International Business with Advanced Practice
MSc International Business
MSc International Business with Data Analytics
MSc International Business with Data Analytics with Advanced Practice
MSc International Business with Human Resource Management
MSc Marketing with Advanced Practice
MBA MBA
MBA MBA with Advanced Practice
Qualification Course name
MBA MBA
MSc International Business
MSc International Business with Data Analytics
MSc International Business with Data Analytics
MSc International Business with Data Analytics with Advanced Practice
MSc International Business with Human Resource Management
MSc Marketing
MSc Marketing with Advanced Practice
MBA MBA with Advanced Practice
MSc International Business with Advanced Practice
Qualification Course name
PhD PhD
MS Music Therapy
MS Art Psychotherapy (International) MSc
MSc International Management and Leadership
MA Arts, Festival and Cultural Management, MA
PgCert Collaborative Working: Education and Therapy
MSc Advancing Practice in Community Health and Wellbeing (Advancing Practice in Health Framework)
MSc Advancing Practice in Health (Advancing Practice in Health Framework)
MSc Advancing Practice in Medical Imaging (Advancing Practice in Health Framework)
MSc Advancing Practice in Physiotherapy (Advancing Practice in Health Framework)
MSc Advancing Practice in Podiatry (Advancing Practice in Health Framework)
MSc Advancing Practice in Radiotherapy
MSc Advancing Practice in Dietetics
MA Applied Arts and Social Practice
MSc Art Psychotherapy
PgCert Arts Management
MA Digital Campaigning and Content Creation
MSc International Marketing
PgDip Person-Centred Practice
Qualification Course name
LLM Intellectual Property Law, LLM
LLM Banking & Finance Law, LLM
MS Marketing, MSc
MS Finance, MSc
MS Management MSc
MSc Marketing
MSc Management
MSc Marketing
MSc Entrepreneurship and Innovation
MSc Business Analytics
MSc Accounting and Finance
LLM Laws
LLM Technology, Media and Telecommunications Law
LLM Banking and Finance Law
LLM Commercial and Corporate Law
LLM Comparative and International Dispute Resolution
LLM Competition Law
LLM Environmental Law
LLM European Law
LLM Human Rights Law
LLM Intellectual Property Law
LLM Public International Law
LLM Tax Law
LLM International Shipping Law
LLM International Business Law
LLM Energy and Natural Resources Law
LLM Immigration Law
LLM International Economic Law
LLM Criminal Justice
MSc Banking and Finance
MSc Finance
MSc Big Data Science
MSc Data Science and Artificial Intelligence (Conversion Programme)
MSc Data Analytics
MSc Behavioural Finance
Qualification Course name
MSc TESOL MSc
MSc Electronics
MA Translation
MSc Marketing
MSc Molecular Biology and Biotechnology
MS Accounting and Finance
MS Advanced Food Safety Msc
MS Construction and Project Management and Construction and Project Management with Industrial Internship Msc
MSc Electronics and Electronics with Professional Internship
MS Finance
MSc International Business MSc
MA Interpreting
MSc Leadership for Sustainable Development
MSc Leadership for Sustainable Rural Development
MSc Management
MS Advanced Professional Practice (Nursing and Midwifery) Msc
MS Pharmaceutical Analysis Msc
MPH Public Health
MSc Risk and Investment Management
MS Planning & Development
MS Building Information Modeling Project Management
MSc Business Analytics
MSc Quantitative Finance
MSc Applied Cyber Security
MSc Applied Cyber Security with Professional Internship
MSc Materials Science and Engineering
MSc Mechanical Engineering with Management
MSc City Planning and Design
MSc Psychological Science
MPH Global Health
Qualification Course name
MA International Business
MSc Digital Marketing & Analytics
MSc Luxury Brand Management
MA Luxury Brand Management
MA Management (Marketing)
MSc Finance & Investment (Banking & Fintech)
MSc Finance & Investment (Energy Trade)
MA International Fashion Marketing
MA Management (Finance)
MA Management (Leadership & Change)
Qualification Course name
MA Imternational Relations, MA
MA Luxury Brand Management
MA Advertising & Public Relations
MA Art History & Visual Culture
MA Film: Science Fiction and Fantasy
Qualification Course name
MSc Financial Management MSc
MS Oil & Gas Engineering, MSc
LLM Oil & Gas Law, LLM
MSc International Tourism and Hospitality Management
BA (Hons) Fashion Management
MSc IT for the Oil and Gas Industry
MSc Fashion Management
MSc Project Management
MSc Health Promotion and Public Health
BA (Hons) International Hospitality Management
MSc Offshore Oil and Gas Engineering
MSc Public Health
MSc Public Health and Health Promotion
BA (Hons) Management with Marketing
MSc Information Technology with Network Management
MSc Data Science
MSc Information Technology
MSc Information Technology with Cyber Security
MSc Construction Project Management
LLM Law and Energy Law
LLM LLM/MSc Oil ,gas and Renewable Energy Law
MSc Biomedical Technology
MSc Cyber Security
LLM Oil, Gas and Renewable Energy Law
MSc Procurement and Supply Chain Management
MSc Business and Management
MSc Business Leadership and Management
MSc Business with HR Management
MSc Business with Strategic Risk Management
MSc International Business Management
MSc International Marketing
MSc Corporate Communications and Public Affairs
MSc Information Technology with Business Intelligence
DPT Doctorate of Physiotherapy
MSc Physiotherapy Pre-registration
LLM Law
LLM Law and International Commercial Law
LLM Law and International Law
MSc Oil, Gas and Renewable Energy Law
MSc Clinical Pharmacy Service Development
BA (Hons) Accounting and Finance
BA (Hons) International Business Management
BA (Hons) Management
BA (Hons) Management with Human Resource Management
Qualification Course name
MSc Information Technology & Management, MSc
Foundation Foundation
MBA MBA
PhD PhD
MSc Logistics and Supply Chain Management, MSc
MSc Nursing, MSc
MSc Construction Project Management, MSc
MSc Geographical Information Systems MSc
MSc Big Data Analytics MSc
MSc Food Consumer Marketing and Product Development, MSc
MSc MSc International Business Management
MS Advanced Mechanical Engineering MSc
MS Big Data Analytics MSc
MS Computing MSc
MS Construction Project Management MSc
MS Environmental Management MSc
MSc Electrical and Electronics Engineering, Msc
MSc International Business Management MSc
MA International Journalism MA
MA Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) MA
MBA MBA, (24 months with a work placement)
MSc Public Health MSc
Foundation International Foundation Programme: Business, Law and Social Sciences
MSc Food and Nutrition Sciences
BA (Hons) BA (Honours) Business and Enterprise Management (top up)
MA Digital Media Management
MSc International Business Management
MA Multimedia Journalism
MSc Accounting and Finance
MSc Accounting and Finance (Fast track)
MSc Banking and Finance
MSc Finance and Investment
MSc Financial Management
MSc Financial Management (Fast track)
MSc Wealth Management
MA Arts and Cultural Management
MA Design (Fashion)
MA Design (Graphics)
MA Design (Illustration)
MA Design (Interaction)
MA Design (Interior)
MA Design (Jewellery and Metalwork)
MA Design (Packaging)
MA Design (Product)
MFA Design (Fashion)
MFA Design (Graphics)
MFA Design (Illustration)
MFA Design (Interaction)
MFA Design (Interior)
MFA Design (Jewellery and Metalwork)
MFA Design (Packaging)
MFA Design (Product)
MSc International Business Management
MSc International Human Resource Management
MSc International Marketing
MA Digital Media Management
MSc Advanced Engineering and Management
MSc Advanced Mechanical Engineering
MSc Automation Control and Robotics
MSc Electrical and Electronic Engineering
MSc Logistics and Supply Chain Management
MSc Logistics and Supply Chain Management with Work Placement
MSc International Events and Conference Management
MSc Geographical Information Systems
MSc Enhanced Diagnostic Imaging Practice
MSc Enhanced Radiotherapy and Oncology Practice
MSc Health and Social Care Education
MSc Nursing (Public Health)
MSc Physician Associate Studies
MSc Prostate Cancer Care
MSc Radiotherapy Planning Practice
MSc Specialist Physiotherapy Practice
MSc Supportive, Palliative and End of Life Care
MSc Vocational Rehabilitation
LLM Applied Human Rights
LLM International Sports Law in Practice
MA Applied Human Rights
MBA MBA Master of Business Administration
MBA Industrial Management
MSc International Marketing
MA Filmmaking
MA International Relations and Global Crises
MSc Public Health
MSc Sport Business Management
MA Teaching English to Speakers of Other Languages
MSc International Hospitality Management
MSc International Hospitality and Tourism Management
MSc International Tourism Management
BA International Business with Hospitality Management (1 year top-up)
Qualification Course name
MA Art Business
MA Contemporary Art
MA Fine and Decorative Art and Design
MA Modern and Contemporary Asian Art
MA Art Logistics
Qualification Course name
MBA Master of Business Administration(MBA)
MSc Computer Engineering
MBA Global MBA
MSc Data Analytics Engineering
MSc Applied Artificial Intelligence and Data Science
MSc Data Science and Artificial Intelligence
Qualification Course name
MSc International Business Management
MSc International Finance and Accounting
MSc Chronic Disease Management
MSc International Finance and Management
MSc Sports Management
MSc Applied Human Nutrition
MSc BioMechanics
MSc Applied Sport and Exercise Physiology
MRes Sport, Health and Applied Science
MSc Performance Football Coaching (distance learning)
MA London Theatre
MSc Marketing
MA Playwriting
MA Education, Culture and Society
Qualification Course name
MSc International Finance and Management
Pre-Masters Chronic Disease Management, Pre-Masters
Qualification Course name
Pre-Masters A Level Programme
Qualification Course name
Pre-Masters Pre-masters Business, Social Sciences and Humanities
Qualification Course name
Foundation International Foundation Year (Humanities, Law and Social Science)
Pre-Masters Business, Economics, Accounting and Finance
Qualification Course name
Foundation International Foundation Year - Business, Management and Law
Pre-Masters Pre-Masters Programme
Pre-Masters Business and Management Pre-Masters
Foundation Foundation in Science, Engineering, Computing
Qualification Course name
Pre-Masters Pre-Masters in Business, Law and Social Sciences
Pre-Masters Pre-masters in Engineering, Computing, Mathematics and Science
Qualification Course name
Foundation International Foundation Year
Qualification Course name
Pre-Masters Pre-Masters in Science and Engineering
Pre-Masters Pre-Masters in Business, Social Sciences and Humanities
Qualification Course name
Pre-Masters Pre-Masters in Business and Social Sciences
Pre-Masters Pre-Masters in Engineering and Sciences
Qualification Course name
Pre-Masters Management,Finance and Economics
Qualification Course name
Pre-Masters Business, Media and Social Sciences
PgDip Pre-Masters in Business, Media and Social Sciences
Pre-Masters Science and Engineering
Foundation International Foundation Year Business, Media and Social Sciences
Foundation International Foundation Year in Science & Engineering
BA IFP in Business, Media and Social Sciences
Qualification Course name
MBA MBA
MA Education
LLM International Maritime Law, LLM
MSc Civil Engineering MSc
Health Infomatics
MSc Computer Science
MA Chinese-English Translation and Language Teaching
MSc Accounting and Finance
MSc Aerospace Engineering
MSc Management (Business Analytics)
MSc Management (Finance)
MSc Management (Human Resource Management)
MSc Management (International Management)
MSc Management (Marketing)
MSc Management (Operations and Supply Management)
MSc Chemical Engineering
MSc Civil Engineering
MSc Advanced Computer Science
MSc Health Data Science
MSc Health Informatics
MS Mechanical Engineering, MSc
MSc Medical Radiation Physics
MS Public Health and Health Promotions, MSc
LLM International Commercial and Maritime Law
LLM International Commercial Law
LLM International Trade Law
MSc Nanomedicine
MSc Data Science
MSc Strategic Accounting
MSc Sustainable Engineering Management for International Development(based at Bay Campus)
MA Communication, Media Practice and Public Relations
MA Communication, Media Practice and Public Relations
MSc Cyber Security
MSc Engineering Leadership and Management
MSc Management (Enterprise and Innovation)
MSc Management(Tourism)
MSc Medical Education
MSc Public Health and Health Sciences
MSc Strategic Marketing
MSc Mechanical Engineering
Undergraduate Computing with a Year in Industry, MEng (Hons)
Qualification Course name
MSc Forensic Science
MSc International Management (Applied)
MSc IT Project Management
MSc Petroleum Engineering
MSc Energy and Environmental Management
MSc Accounting and Finance
MSc Civil and Structural Engineering
MSc Computing
MSc Criminal Investigation
MSc Diagnostic Radiography (Pre-registration)
MA Fine Art
MSc Food Science and Biotechnology
MA History
MA Human Resource Management
LLM Master of Laws
MSc Mechanical Engineering
MA Multimedia Public Relations
MSc Occupational Therapy (Pre-registration)
MA Social Work
BSc Food and Nutrition,BSc
MSc Project Management (with Advanced Practice)
MSc International Management
MA Animation
MA Animation (with Advanced Practice)
MA Games Design
MSc Computer Science
MSc Mechanical Engineering (with Advanced Practice)
MSc Nursing Studies (Mental Health) Pre-registration
MSc International Management (Marketing Management)
MSc Cybersecurity (with Advanced Practice)
MA Producing for Film and Television
MA 3D Games Art
MSc Food Science and Biotechnology(with Advanced Practice)
MSc Oil and Gas Management
MSc Dietetics (Pre-Registration)
MSc Electrical Power and Energy Systems (with Advanced Practice)
MSc Petroleum Engineering (with Advanced Practice)
MSc Instrumentation and Control Engineering
MA Digital Media and Communications
MSc Microbiology (Advanced Practice)
MSc Data Science
MSc Oil and Gas Management (with Advanced Practice)
MSc Energy and Environmental Management (with Advanced Practice)
MSc Cybersecurity
MSc Bioinformatics
MSc International Management (Accountancy) (Applied)
MSc Psychology
MBA Master of Business Administration (Applied)
MSc Project Management
MSc International Management (Operations)
MSc Crime Intelligence and Data Analytics (with Advanced Practice)
MSc Advanced Home Futures
MA Comics and Graphic Novels
MA Comics and Graphic Novels (with Advanced Practice)
MA Concept Art
MA Concept Art (with Advanced Practice)
MA Digital Media and Communications (with Advanced Practice)
MA Illustration
MA Illustration (with Advanced Practice)
MA Multimedia Public Relations
MA Multimedia Public Relations (with Advanced Practice)
MA Photography
MA Photography (with Advanced Practice)
MSc Computer Science (with Advanced Practice)
MSc Computing (with Advanced Practice)
MSc Data Science (with Advanced Practice)
MSc IT Project Management (with Advanced Practice)
MSc Aerospace Engineering
MSc Electrical Power and Energy Systems
MSc Instrumentation and Control Engineering (with Advanced Practice)
MA 3D Games Art (with Advanced Practice)
MSc Games Design (with Advanced Practice)
MSc Nursing Studies (Learning Disabilities) Pre-registration
MSc Crime Intelligence and Data Analytics
MSc Food Processing Engineering
MSc Food Processing Engineering (with Advanced Practice)
MSc Forensic Science (with Advanced Practice)
MSc Nursing Studies (Adult) Pre-registration
MSc Nursing Studies (Child) Pre-registration
LLM Master of Laws (Applied)
MSc Human Resource Management (Applied)
MSc International Management (Digital Business)
MSc International Management (Digital Business) (Applied)
MSc International Management (Human Resource Management)
MSc International Management (Human Resource Management) (Applied)
MSc International Management (Marketing Management) (Applied)
MSc International Management (Operations) (Applied)
MA International Relations (Applied)
MSc Chemical Engineering (with Advanced Practice)
MA International Relations
MSc Advanced Biomedical Science
MSc Civil and Structural Engineering (with Advanced Practice)
MSc Global Leadership and Management in Health Care
MA Human Resource Management (Applied)
Qualification Course name
MSc New Course Name
MASM Mathematics for Computing
Qualification Course name
LLM International Trade Law LLM
LLM General Law
MSc Information Technology
LLM Intellectual Property Law
LLM International Law
MSc International Relations
MSc Environmental Science
MSc Oil and Gas Enterprise Management
MSc International Business & Finance
MSc Applied Marine and Fisheries Ecology
MMus Music
MSc Sociology
MLitt Creative Writing
MSc Oil and Gas Engineering
MSc Project Management
MSc Subsea Engineering
MSc Geographical Information Systems
LLM Criminal Justice & Human Rights
MSc Marketing Management
MSc Safety & Reliability Engineering for Oil and Gas
MSc Petroleum Engineering
MSc Renewable Energy Engineering
MSc Archaeology of the North
LLM Criminal Justice
MLitt English Literary Studies
LLM Human Rights and Criminal Justice
MLitt Museum Studies
LLM Public International Law
MRes Social Anthropology
LLM International Commercial Law with Dissertation
MSc Process Safety
MSc Sex, Gender, Violence
MSc Psychological Studies
MSc Environmental Partnership Management
MSc Energy Politics and Law
MSc (Econ) in Accounting and Finance
LLM Energy Law with professional skills
MS Artificial Intelligence
MSc Policy Evaluation
MSc Financial Mathematics
MSc Ecology and Conservation
MSc Environmental Management
MSc Safety & Reliability Engineering
LLM Intellectual Property Law with Professional Skills
LLM Energy and Environmental Law with Professional skills
MSc Data Science
MSc Advanced Mechanical Engineering
LLM International Commercial Law with Professional Skills
LLM Oil and Gas Law with Dissertation
MSc Environmental Pollution and Remediation
MSc Clinical Nutrition
MSc Advanced Chemical Engineering
MSc Cultural Heritage
MLitt Film, Visual Culture And Arts Management
MLitt Performance Studies
MSc Cultural & Creative Communication
MSc Marine Conservation
MBA MBA Business Administration
LLM Business Law & Sustainable Development
MBA MBA Energy Management
MBA MBA Executive MBA (London)
MBA MBA Executive MBA (Shanghai)
MSc (Econ) Accounting And Finance
MSc (Econ) Finance & Investment Management
MSc Digital Marketing Leadership
MSc International Business Management
MSc International Finance & Political Relations
MSc International Human Resource Management
MTh Divinity
MTh Ministry Studies
MEd Inclusive Practice
LLM Energy and Environmental Law with Dissertation
LLM Energy Law with Dissertation
LLM Oil and Gas Law with Professional Skills
MSc Law and Economics of Oil and Gas
MSc Offshore Engineering
MSc Strategic Studies and Energy Security
MSc Advanced Structural Engineering
MSc Renewable Energy Engineering
MSc Archaeology
MSc Special Care Dentistry
MLitt Scottish Heritage
LLM Dispute Resolution
LLM International Human Rights
LLM International Law and International Relations
LLM International Law, Security and Strategic Studies
MSc International Relations and International Law
MSc Strategic Studies and International Law
MSc International Political Economy
MSc International Relations and Management
MSc Peace and Conflict Studies
MRes Social Science
MSc Strategic Studies
MSc Strategic Studies and Management
Qualification Course name
MSc Accounting and Finance (CIMA Gateway)
Masters Degree Professional Masters in Games Development, MProf
Qualification Course name
MA Applied Linguistics (TEFL)
MSc Marketing MSc
MA International Human Resource Management MA
MSc Computer Science
MBA MBA
MSc Biotechnology
MSc Telecommunications Management
CAS Mass Communication MA
MS Public Health MSc
MSc Environmental Management
MSc Project Management
MSc Computer Security and Forensics
MS Accounting & Finance MSc
LLB (Hons) Law LLB
MSc Pharmacology
LLM International Commercial and Dispute Resolution Law
BSc Computer Science,Bsc
MA Creative Digital Film Production
MSc Electronic Engineering
LLM International Business Law
MS International Finance and Banking
BSc (Hons) Nursing Studies BSc (Hons) 1 year-top up Level 3
MBA Business Administration (Finance)
MSc Management MSc
MSc Sustainable Management
MSc Purchasing, Logistics and Supply Chain Management
BS Software Engineering
LLM International Oil and Gas Law
MSc Software Engineering and Applications
MSc Accounting and Business Finance
MSc Digital Marketing
MSc Nursing with Registration (Adult)
MSc International Relations Management
MBA Business Administration with Data Analytics
MSc Forensic Analysis
MSc Financial Risk Management
MSc Information Systems Management
MBA Business Administration (Digital Technology Management)
MSc Computer Networking with Project Management
MSc International Business
MBA Business Administration
MSc Project Management with Data Analytics
MSc Applied Computing and Information Technology with Project Management
MBA Master of Business Administration (Placement) (22 months)
MSc Applied Computing and Information Technology
MA Applied Linguistics
MA Art and Design with Data Analytics
MA Art and Design with Project Management
MSc Automotive Engineering for Electric Vehicles
MBA Business Administration (Hospital and Health Services Management)
MBA Business Administration (Human Resource Management)
MBA Business Administration (Logistics and Supply Chain Management)
MBA Business Administration (Marketing)
MBA Business Administration (Oil and Gas Management)
MSc Computer Science with Project Management
MA Education
MA Education (Social Justice)
MSc Electronic Engineering with Project Management
MSc Events Management
MSc Food Security in Public Health
MSc International Business with Data Analytics
MA International Journalism with Data Analytics
MA International Journalism with Project Management
MSc International Business with Aviation Management
MSc International Business with Law
MSc International Business (with Placement)
MSc International Human Resource Management
MA Mass Communications with Data Analytics
MA Mass Communications with Project Management
MSc Mechanical Engineering
MSc Microbiology in Public Health
MSc Financial Economics
MSc Purchasing Logistics and Supply Chain Management with Data Analytics
MSc Sensors and Smart Cities
MSc Software Engineering and Applications with Project Management
BSc (Hons) Computer Security and Forensics
MSc Biotechnology with Data Analytics
Qualification Course name
MSc Advanced Computer Science
MSc Computer Science
MSc International Business
MSc Money, Banking and Finance
MSc International Money and Banking
LLM International Commercial Law
MSc Human Resource Management
MSc Financial Engineering
MSc Advanced Mechanical Engineering
MA Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)
BSc Bachelor of Science with Integrated Foundation Year (Engineering and Physical Sciences Pathway)
Foundation Foundation Pathways-Engineering and Physical Sciences
MPA Masters in Public Administration
MPA Masters in Public Administration (Human Resources)
Foundation Foundation in Arts, Social Sciences, Business and Law
MBA MBA International Business
PhD Chemical Engineering
MPA Public Administration (Finance)
Qualification Course name
MBA MBA
MEng Biomedical Engineering MEng
MSc Construction Project Management
MSc Professional Practice (Specialism)
MSc International Management
Qualification Course name
MSc International Business Management, MSc
MSc Cancer Pharmacology
BA International relations & security studies BA
MSc Finance, Accounting and Management
MSc Archaeological Sciences
MSc Cancer Drug Discovery
MSc Advanced Civil and Structural Engineering
MSc Drug Toxicology and Safety Pharmacology
MSc Economics and Finance for Development
MSc Forensic Archaeology and Crime Scene Investigation
MSc Human Osteology and Palaeopathology
MS Human Resource Management MSc
MS International Business and Management MSc
MA International Development Management MA
LLM International Legal Studies
MA International Politics and Security Studies
MS Leadership, Management and Change in Health and Social Care MSC
MSc Management
MSc Marketing and Management
MBA Master of Business Administration (Innovation, Enterprise and the Circular Economy MBA) MBA
MBA Master of Business Administration (MBA Distance-learning) MBA
MA Peace, Conflict and Development
MS Project Planning and Management MSc
MSc Finance and Investment
MSc Logistics, Data Analytics and Supply Chain Management
MSc Medical Bioscience
MSc Advanced Mechanical Engineering
MSc Pharmaceutical Technology and Medicines Control
LLM International Human Rights Law and Development
MSc International Business and Management
LLM International Commercial Law
MSc Human Resource Management (CIPD)
MSc Digital and Strategic Marketing
LLM Natural Resources and Environmental Law and Policy
MSc Applied Artificial Intelligence and Data Analytics
MSc Construction and Project Management
PhD (School of Social Sciences) Doctorate
MA Archaeology and Identity
MSc Bioinformatics
MSc Physiology and Molecular Biology
MA International Relations and Security Studies
MSc Landscape Archaeology and Digital Heritage
MA Peace, Resilience and Social Justice
MSc Psychology of Health and Wellbeing
MSc Skin Science and Stem Cell Biology
MSc Sustainable Development
Qualification Course name
MBA MBA
MA TESOL
MSc Health
MSc Health and Management
MSc Health and Education
MBA Leadership MBA
MA Education
MS Project Management for Construction MSc
MSc Marketing (Social Marketing) MSc
MS Marketing (International Marketing) MSc
MS Marketing (Digital Marketing) MSc
MSc Marketing (Branding and Communications)
MA Teaching English to Speakers of Other Languages (with Information and Communications Technology)
MA Language in Context
DipLang TESOL
PgCert Specific Learning Difficulties (Dyslexia)
PgDip Healthcare Leadership and Commissioning
PgDip Internal Medicine
Qualification Course name
PhD Electrical and Electronic Engineering
Qualification Course name
LLB (Hons) Law LLB
MA Intelligence and Security Studies MA
Foundation Law Foundation Pathway
LLM International and Commercial Law LLM
MA Biography
MA English Literature by Research
PhD Biography
PhD Business
PhD Computing
MSc Accounting and Finance
MSc Applied Computing
MSc Computing (by Research)
MSc Finance and Investment
MSc Innovative Computing
BS Medicine
MSc Applied Data Science
LLM LLM International and Commercial Law
MA Security and Intelligence Studies
MSc Health Psychology
MSc Management in a Digital Service Economy
MSc Money, Banking and Central Banking
LLM Law by Research
MA Research Biography
MA Dickens Studies by Research
MSc Research in Cyberpsychology
MSc (Research) in the Psychology of Creativity and Performance Expertise
MSc by Research Psychology
PhD Economics / International Studies
PhD Education
PhD English Country House by Research
PhD English Literature
PhD History by Research
PhD History of Art by Research
PhD Law
PhD Military History by Research
PhD Modern War Studies by Research
PhD Philosophy by Research
PhD Psychology by Research
PhD Security and Intelligence Studies by Research
PhD Tudor History by Research
PhD 20th Century British History by Research
BSc Business Management (with integrated Foundation)
Qualification Course name
MSc Project Management
MSc Computing
MSc Nursing
MSc Construction Project Management
LLM Law and International Security
LLM Law
MSc IT Security
MSc Maintenance Engineering (with Optional Placement)
MBA Masters of Business Administration MBA
MSc Medical Education
MA Social Policy
MSc Sports Business Management
MSc Applied Public Health
MSc Physician Associate Practice
MSc Additive Manufacturing
MSc Intelligent Maintenance Engineering (with Optional Placement)
MSc International Business Law (with Optional Professional Placement)
MBA MBA with Professional Placement
MSc Mechatronics and Intelligent Machines (with Optional Placement)
MSc Sexual Health Studies
MSc Sports Medicine
Qualification Course name
MSc Biomedical Sciences MSc
MBA MBA
Master of Public Health
MSc Digital Marketing, MSc
MSc International Business
MPH Public Health
MSc Haematology
MSc Exercise Medicine (Shrewsbury)
Qualification Course name
BA (Hons) Business and Management (International Route) Top- up
BA (Hons) Business and Management (International Route) Top- up
BA Business English (International Route) Top-up
BA Finance and Accounting (International Route) Top-up
MSc International Business
MA Composition for Film, TV and Games
MA Screen Acting
MRes The History of Africa & the African Diaspora
Qualification Course name
PhD PhD
MSc International Business, MSc
BA BA (hon) Top up Degree
MS Control and Instrumentation MSc
MA Education: Leadership and Management MA
MS Information Technology MSc
MBA MBA
MS Supply Chain Improvement MSc
MSc Environmental Assessment and Control
MSc International Business and HRM
MSc Building Information Modelling and Project Collaboration
Qualification Course name
Accounting & Finance Diploma
LLM Commercial Law LLM
MSc International Business & Human Resource Management MSc
MSc International Business, Marketing & Human Resource Management MSc
MS Accounting & Finance MSc
LLM Corporate & Commercial Law LLM
LLM Law (General) LLM
MS Professional Accountancy MSc
MS Management MSc
MS Human Anatomy MSc
MS International Oil and Gas Management MSc
Masters Degree Denatal Public Health
LLM International Oil and Gas Law and Policy
MSc MSc International Energy Studies and Oil and Gas Economics
MSc International Energy Studies and Energy Finance
MEd Teaching English to Speakers of Other Languages - TESOL
MSc International Business and Investment
Qualification Course name
MBA Full-Time MBA
MSc Advanced Computing Science
MSc International Business Finance and Economics
MA International Business Economics MA
MA International Social Development MA
MSc Finance and Management
MSc Marketing and Management
MA Film, Television and Creative Practice
MA International Development
MSc International Business Economics
MBA Master of Business Administration MBA
LLM Master of Laws
MSc Global Media Economics
MA Media, Culture and Society
MA Broadcast And Digital Journalism (International)
MSc Data Science
MSc Business Management
MSc Cyber Security
MSc Adult Nursing - Pre-registration
MSc Public Health
Qualification Course name
BSc Computing BSc
BSc Biomedical Science BSc
MS Biomedical Science MSc
MS Civil Engineering MSc
MA Conflict, Displacement and Human Security MA
MSc Data Science MSc
MA Education MA
MS Pharmaceutical Science MSc
MS Psychology MSc
MS Public Health MSc
Information Security and Digital Forensics
Foundation Computer Science with Foundation
BSc (Hons) Business Management
MBA Master of Business Administration (with Placement Year)
MSc Computing and Information Communication Technology
MSc Computer Science
MSc International Business Management
BSc (Hons) Computer Science
Qualification Course name
PhD Education
Qualification Course name
MBA MBA
MSc Business Analytics
MSc Data Science
MS Political Science MSc
MSc Artificial Intelligence
MSc Behavioural Economics
MSc Management Economics
LLM International Law
Qualification Course name
MA Theatre Practice
MSc Financial Analysis & Fund Management MSc
MSc Finance and marketing
MEd TESOL MEd
MPA Public Administration
LLM LLM International Commercial Law
LLM International Commercial Law, LLM
MSc Accounting and Finance
MSc Finance and Investment
MSc Finance and Management
MSc Financial Analysis and Fund Management
MSc International Tourism Management
MSc Marketing
MSc International Supply Chain Management
MSc Economics
MSc Engineering Business Management
MS Master of Laws LLM
MA Creativity: Innovation and Business Strategy
MSc Business Analytics
MSc Money, Banking and Finance
MSc Management
MSc Applied Data Science and Statistics
MSc International Business
MA International Education
MSc Accounting and Taxation
MSc Financial Technology (FinTech)
MSc International Human Resource Management
MA International Contemporary Art: Curation and Business
MEd Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)
LLM LLM in Commercial Law
LLM LLM in International Law
MPA Public Administration with Applied Studies
MPA Public Administration Modular
MSc Engineering Business Management with Industrial Placement
MSc Technology Ventures and Innovation Management
Qualification Course name
MSc Information Technology
MS Management
MSc International Business
MSc Financial Economics
MSc Mechanical Engineering
MSc Computing Science
MSc Finance & Economic Development
MAcc International Accounting & Financial Management
MSc Educational Studies
MSc Media Management
MSc Aerospace Engineering
PhD PhD
MSc Mechanical Engineering & Management
MSc Aerospace Engineering & Management
MSc Financial Forecasting & Investment
MSc Investment Banking & Finance
MSc Management with International Finance
MSc Quantitative Finance
MSc Computer Systems Engineering
LLM International Commercial Law
MSc International Corporate Finance & Banking
MSc International Financial Analysis
MF International Finance
MSc Civil Engineering & Management
MSc Information Security
MSc Economic Development
MSc Mechatronics
MSc Development Studies
MS International Strategic Marketing
MSc Management with Human Resources
MSc Software Development
MSc Public Policy & Management
MSc Geomatics & Management
MSc Sustainable Energy
MSc Statistics
MSc TESOL: Teaching of English to Speakers of Other Languages
MSc Asset Pricing & Investment
MSc Investment Fund Management
MSc Data Science
MSc Biomedical Engineering
MSc Environmental Statistics
MSc Civil Engineering
MSc Financial Risk Management
MSc International Strategic Marketing
MSc Management
MEd TESOL: Teaching English to Speakers of Other Languages
MSc Data Analytics
MEd Educational Studies
MSc Management & Sustainable Tourism
MSc IT Cyber Security
MSc International Human Resource Management & Development
MSc Sustainable Water Environments
MSc Applied Linguistics
MSc Advanced Functional Materials
MEd Adult Education, Community Development and Youth Work
MSc Advanced Practice in Veterinary Nursing
PgCert Anatomy see: Human Anatomy
MSc Biostatistics Statistics
MSc Corporate Governance & Accountability
MSc Creative Industries & Cultural Policy
MSc Data Analytics for Economics & Finance
MSc Economics, Banking & Finance
MSc Electronics & Electrical Engineering
MSc Electronics & Electrical Engineering & Management
MSc Electronics & Photonics Manufacturing
MSc Environment & Sustainable Development
MSc Finance & Management
MSc Geoinformation Technology & Cartography
MSc Geospatial & Mapping Sciences
MRes Industrial Heterogeneous Catalysis
MSc International Banking & Finance
MSc Land & Hydrographic Surveying
MSc Land & Hydrographic Surveying with Work Placement
MSc Management with Enterprise & Business Growth
MS Master of Global Business
MSc Medical Devices Engineering
MSc Nanoscience & Nanotechnology
MSc Robotics & AI
Qualification Course name
PhD PhD
MS MBA Business Administration (Masters Stage Award)
MSc Data Science
Qualification Course name
MA Strategic Marketing
MBA MBA
MS Pharmaceutical Sciences, MSc
MSc Real Estate Development and Investment
MSc Biotechnology
MBA International Business
MSc Management of Business Information Technology
MSc Agriculture for Sustainable Development
MSc Civil Engineering
MS Computing and Information Systems
MSc Computer Science
MSc Computer Forensics and Cyber Security
MSc Electrical and Electronic Engineering
MSc Electrical Power Engineering
MSc Engineering - Research
MSc Engineering Management
MSc Food Innovation
MSc Formulation Science
MA International Business
MSc Mechanical and Manufacturing Engineering
MSc Real Estate (Distance Learning)
MBA Executive MBA
MSc Big Data and Business Intelligence
MSc Global Shipping Management
MSc Economics
MSc Applied Food Safety and Quality Management
MSc Water, Waste and Environmental Engineering
MSc Data Science
MSc Computing and Information System
MSc Applied Food Safety and Quality Management with Industrial Practice
MSc Civil Engineering with Industrial Practice
MSc Computer Science (Network Engineering)
MSc Electrical and Electronic Engineering with Industrial Practice
MSc Electrical Power Engineering with Industrial Practice
MSc Engineering Management with Industrial Practice
MSc Food Innovation with Industrial Practice
MSc Global Environmental Change
MSc Machine Intelligence
MSc Mechanical and Manufacturing Engineering with Industrial Practice
MSc Pharmaceutical Sciences with Industrial Practice
MSc Science, MSc by Research
MSc Biomedical Science (Online)
MSc Facilities Management (Distance Learning)
Qualification Course name
MBA Master of Business Administration
MSc Manufacturing Management
MS Computer Networking Principles and Practice
MS Artificial Intelligence with Robotics
MA Human Resource Management
MSc Water and Environmental Management
MSc International Business
LLM LLM
MSc Management
MSc Mechanical Engineering
MS Adult Nursing
MSc Environmental Management
LLM Law
MA Education
MSc Sustainable Planning and Environmental Management
MSc Computer Science
MSc Aerospace Engineering
MSc Environmental Management for Agriculture
MSc Advanced Computer Science
MA Animation
MSc Cardiology and Stroke
MSc Global Business
MSc Sustainable Planning
MSc Sustainable Planning and Transport
BEng Electrical and Electronic Engineering BEng
LLB (Hons) Law LLB
MSc Clinical Dermatology
MSc Cyber Security
LLM LLM Business Law
MA Early Childhood Education
MSc Data Science and Analytics (with Work Placement)
MA Educational Leadership
MSc Data Science and Analytics
MSc Adult Nursing
MSc Engineering (Aerospace) (Far STEM)
MSc International Business with Advanced Research
MSc Artificial Intelligence and Robotics
MSc Computer Networks and Systems
MSc Software Engineering with Placement Year
MSc Clinical Skin Integrity and Wound Management
MSc Health and Medical Education
MSc Health and Medical Simulation
LLM LLM Governance, Risk management and Compliance
MSc LLM Intellectual Property and Data Protection Law
LLM LLM International Commercial Law
LLM LLM International Financial Law
LLM LLM International Human Rights Law
LLM LLM International Law
LLM LLM IT Law and Policy
LLM Master of Laws
Project Management MSc
MSc Artificial Intelligence and Robotics (With Work Placement)
Qualification Course name
MSc Information Systems Management
MA Education
MS Engineering Control Systems & Instrumentation
MSc Computing
PhD PhD
MSc Electronic and Communication Engineering
MSc Engineering Management
MA Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)
BA (Hons) Business Administration and Management (Top-up)
MSc Finance
MSc Banking and Finance
MS Analytical Bioscience
MSc Mechanical Engineering
MSc Economics
BA (Hons) Business with Financial Services (Top-up)
MSc Automotive Engineering
MA Graphic Design
BA (Hons) International Business (Top-up) BA(Hons)
MSc Logistics and Supply Chain Management
MSc Management with International Business
MA Human Resource Management MA
MSc Management with Entrepreneurship
MSc Oil and Gas Engineering with Management
MA Tesol
MA Education (Mentoring and Coaching)
MSc International Business with Marketing
MSc Electronic Engineering
MSc Digital Marketing
MSc Management with Marketing (Professional Practice)
MSc Strategic Human Resource Management
MS Business Intelligence and Analytics
MA Education (Teaching and Learning)
MSc Management with Human Resource Management
MSc Sustainable Supply Chain Management
MSc Marketing with Brand Management
MSc International Business with Entrepreneurship
MA Education (Technology Enhanced Learning)
MSc Project Management and Operations Management
MSc Marketing with Brand Management (Professional Practice)
MSc Accounting and Finance
MSc Management with Human Resource Management (Professional Practice)
MSc Nursing (Pre-registration) Mental Health
MA Education (Leadership and Management)
BSc Nursing (Adult)
MSc Fintech
MSc International Business with Project Management
MSc Business Intelligence and Analytics (Professional Practice)
MSc Strategic Communication and Leadership
MSc Management with Tourism and Hospitality
MSc Accounting and Finance (Professional Practice)
MSc Banking and Finance (Professional Practice)
MSc Behavioural Economics and Decision Science (Professional Practice)
MSc Behavioural Economics and Decision Science
MSc Business Intelligence and Analytics
MSc Computing (with Placement)
MSc Digital Marketing (Professional Practice)
MSc Economics (Professional Practice)
MA Education (Early Childhood Studies)
MA Education (Global and Comparative)
MA Education (Internationalisation)
MA Education (Special Educational Needs)
MA Education (Youth and Community)
MSc Electronic and Automotive Engineering
MSc Engineering Control Systems and Instrumentation
MSc Engineering Management (with Placement)
MSc Finance (Professional Practice)
MSc Fintech (Professional Practice)
MSc Information Systems Management (with Placement)
MSc International Business (Professional Practice)
MSc International Business
MSc International Business with Entrepreneurship (Professional Practice)
MSc International Business with Humanitarian Challenges (Professional Practice)
MSc International Business with Humanitarian Challenges
MSc International Business with Marketing (Professional Practice)
MSc International Business with Project Management (Professional Practice)
MSc International Business with Tourism and Hospitality (Professional Practice)
MSc International Business with Tourism and Hospitality
MSc Internet of Things
MSc Leadership, Communication and Humanitarian Challenges (Professional Practice)
MSc Leadership, Communication and Humanitarian Challenges
MSc Logistics and Supply Chain Management (Professional Practice)
MSc Logistics and Supply Chain Management
MSc Management (Professional Practice)
MSc Management
MSc Management with Communication (Professional Practice)
MSc Management with Communication
MSc Management with Entrepreneurship (Professional Practice)
MSc Management with International Business (Professional Practice)
MSc Management with Leadership (Professional Practice)
MSc Management with Leadership
MSc Management with Tourism and Hospitality (Professional Practice)
MSc Marketing (Professional Practice)
MSc Marketing
MSc Mechanical Engineering (with Placement)
MSc Mechanical Engineering Design
MSc Nursing (Pre-Registration) Adult
MSc Nursing (Pre-Registration) Child
MSc Nursing (Pre-Registration) Learning Disability
MSc Paramedic Science (Pre-Registration)
MSc Project Management and Operations Management (Professional Practice)
MSc Strategic Communication and Leadership (Professional Practice)
MSc Strategic Communication, Leadership and Sustainability (Professional Practice)
MSc Strategic Communication, Leadership and Sustainability
MSc Supply Chain Management with Humanitarian Challenges (Professional Practice)
MSc Supply Chain Management with Humanitarian Challenges
MSc Sustainable Business Leadership (Professional Practice)
MSc Sustainable Business Leadership
MSc Sustainable Supply Chain Management (Professional Practice)
Qualification Course name
LLB (Hons) Law, LLB
Qualification Course name
Newton A-level, Engineering and Mathematics
Qualification Course name
MSc International Business
Qualification Course name
Foundation International Foundation in Humanities and Social Science
GradDip Graduate Diploma in Business and Humanities
International Year One in Business
Foundation International Foundation in Science, Computing, Engineering and Mathematics
Qualification Course name
MSc Environmental Sustainability and Green Technology
MA Creative Writing
MSc Physiotherapy (Full-Time)
MSc Geoscience Research
MA Politics and International Relations (International Relations)
MSc Geographical and Environmental Research
Qualification Course name
LLM International Commercial Law, LLM
MA Political & Strategy Communications, MA
LLM Medical Law and Ethics, LLM
MS Digital Arts MSc, MPhil, PhD
MA International Conflict and Security
MA International Development
MA International Migration
MA International Political Economy
LLM International Law
Foundation International Foundation Programme - Social Sciences (January Start)
MA Political Strategy and Communciations
MA EU External Relations
LLM Human Rights Law
Qualification Course name
MSc International Marketing Management, MSc
MA Teaching English to Speakers of other Language, MA
MA Special Educational Needs
MA TESOL
PhD PhD
MBA MBA
MSc Transport Planning
MSc Food Science
MSc Environmental Engineering & Project Management, MSc
MSc Statistics
LLM International Business Law
MSc International Business
MSc Medical Engineering
MSc Food Science & Nutrition, MSc
MA TESOL Studies
MSc Accounting and Finance
LLM International Corporate Law, LLM
LLM Intellectual Property Law LLM
MA International Relations MA
MSc Financial Risk Management
MA International Relations
MSc Food Quality and Innovation, MSc
MSc Nutrition
MSc Bioscience
MA Social Work
MSc Banking and International Finance
MA Conflict, Development and Security
MSc International Health
MSc Clinical Embryology
MA Global Development and Gender
MSc Plant Science and Biotechnology
MSc Molecular Medicine
MEng Mechatronics and Robotics
MSc Business Analytics and Decision Sciences MSc
MSc Criminal Justice and Criminology
MA Communication and Media, MA
MA Global Development and Education
MSc Finance and Investment
MS Accounting and Finance MSc
MSc Advanced Computer Science (Cloud Computing)
MSc Advanced Computer Science (Data Analytics)
MRes Biodiversity and Conservation
MSc Biodiversity and Conservation
MS Bioscience MSc
MA Childhood Studies
MSc Climate Change and Environmental Policy MSc
MSc Clinical Embryology and Assisted Reproduction Technology
MEng Communications and Signal Processing
LLM Criminal Justice and Criminal Law LLM
MA Culture, Creativity and Entrepreneurship
MA Design
MA Education
MEng Electrical Engineering and Renewable Energy Systems
MEng Electronic and Electrical Engineering
MEng Embedded Systems Engineering
MSc Environment and Development MSc
MEng Environmental Engineering and Project Management
MSc Financial Mathematics
MSc Food Science (Food Biotechnology)
MSc Food Science and Nutrition
MA Global Development
MA Global Development and Africa
MA Global Development and International Political Economy
MA Human Resource Management
LLM Intellectual Property Law
LLM International Banking and Finance Law
MS International Business MSc
MEng International Construction Management and Engineering
LLM International Corporate Law
MSc International Marketing Management
MA International Relations MA
MA International Relations and Politics of the Middle East
LLM International Trade Law
MSc Law and Finance
MSc Management
MA Music and Management
MMus Performance
MA Security, Terrorism and Insurgency
MA Social and Public Policy
MA Special Educational Needs
MEng Transport Infrastructure
MSc Sustainability and Business
MA TESOL Teacher Education
MEng Engineering Project Management
MSc Infection, Immunity & Human Disease
MEng Advanced Mechanical Engineering
MSE Transport Planning and Engineering
MSc Transport Economics MSc
MSc Dental Public Health
MSc Data Science and Analytics
MPH Public Health (International)
MPA Public Administration
LLM International Human Rights Law
MA Global Fashion Management
MSc Consumer Analytics and Marketing Strategy
MEng Automotive Engineering
MSc Business Analytics and Decision Sciences
MSc Polymers, Colorants and Fine Chemicals
MA International Education Leadership and Policy
MPH Public Health
MSc Advanced Computer Science
MSc Aerospace Engineering
MSc Dental Materials
MSc Ecological Economics
MSc Chemistry
MSc Consumer Analytics and Marketing Strategy
MRes Biodiversity and Conservation with African Field Course
MSc Sustainable Cities
PgCert Public Health (International)
MSc Advanced Computer Science (Artificial Intelligence)
MA Global Governance and Diplomacy
MEng Geotechnical Engineering
MA Fashion, Enterprise & Society
MSc Textile Sustain & Innovation
MA Communication & Media
MSc Biodiversity and Conservation with African
MRes Neuroscience
MRes Sport, Exercise and Rehabilitation
MEng Railway Engineering with Project Management
MEng Engineering Technology and Business Management
MSc Railway Operations, Management and Policy
MSc Sustainability in Transport
MSc Transport Planning and the Environment
MBA Business Administration
MSc Cancer Biology and Therapy
MA TESOL (Young Learners)
LLM International Law and Global Governance
MPA Public Administration (Extended)
MA Society, Culture and Media
MSc by Research Physics and Astronomy
MSc Transport Economics
Qualification Course name
LLM LLM
MSc Business Analysis and Finance
MS Management
MA Applied Linguistics and TESOL
MS Advanced Electrical and Electronic Engineering
MS Information and Communications Engineering
MS Bioinformatics
MS Marketing
MSc Finance
MA Mass Communication
MS Embedded Systems and Control Engineering
MS Advanced Computer Science
LLM Public International Law
MS Advanced Software Engineering
MSc Management, Finance and Accounting
PhD PhD
MS Accounting and Finance
MA International Education MA
MA English Studies
BSc Business Economics, BSc
LLM International Commercial Law
MA Media & Public Relations, MA
MA Media and Advertising
Communication and Media Studies
MS Human Resource Management and Training
MA International Education (with Specialist Pathways)
MSc Financial Risk Management
MA Media and Public Relations
MS Data Analysis for Business Intelligence
MS Chronic Disease and Immunity
MS Cloud Computing
MSc Advanced Mechanical Engineering
LLM International Human Rights Law
MSc International Marketing
MSc International Management
MSc Human Technology Interaction MSc
LLM Law LLM
MSc Human Technology Interaction with Industry
MSc Engineering Management with Industry
MA Digital Media and Society
MSc Accounting and Finance
MSc Aerospace Engineering
MSc Banking and International Finance
MA Global Media and Communication
LLM International Business and Corporate Law
MSc International Management
MSc Marketing for the Creative Industries
MEM Master of Engineering Management
MA TESOL
MSc Advanced Mechanical Engineering with Industry
PhD Geology Research
MSc Advanced Mechanical Engineering with Management and Industry
Qualification Course name
MSc International Business, MSc
MSc Management MSc
MSc Accounting and Finance
MA Education
LLM LLM International Corporate and Commercial Law
MSc Engineering Management
MSc Agri-Food Technology
LLM International Corporate and Commercial Law
MSc Nursing (Pre-registration - Adult)
MSc Nursing (Pre-registration - Child)
MSc Nursing (Pre-registration - Mental Health)
MSc Occupational Therapy (pre-registration)
MSc Physiotherapy (pre-registration)
MSc International Business
MSc Marketing
MSc Tourism and Marketing
MSc Accounting and Finance
MSc Accounting
MSc Finance
MSc International Investment Banking
MSc International Hospitality Management
MSc Logistics and Global Operations
MSc Management
MSc Events Management
MSc Crisis and Disaster Management
MSc Agri-food Technology
MSc Computer Science
MSc Analytical Sciences
MSc Engineering Management
MA Interior Architecture and Design
MA Design
MA Journalism
MA Education
LLM International Corporate and Commercial Law
LLM International Law
LLM Conflict and Disaster Law
Qualification Course name
MA Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)
MBA MBA
MA Applied Linguistics
MS Advanced Manufacturing Systems and Technology
MA Music Industry Studies
MSc Computer Science
MA Architecture
MSc Advanced Computer Science
MSc Nursing MSc
MSc Sustainable Civil Engineering Msc
MSc Project Management
MA TESOL Studies MA
MS Advanced Aerospace Engineering
MSc Finance and Investment Management
MS Advanced Mechanical Engineering
MSc International Business, MSc
MSc Data Science and Artificial Intelligence
MSc Building Information Modelling (BIM)
MA Classical Music Industry
MSc Climate Resilience and Environmental Sustainability in Architecture (CRESTA)
MSc Marketing
MSc Sustainable Civil and Structural Engineering
Qualification Course name
LLM Human Rights (Intensive) LLM/MA
LLM International Economic Law (Intensive)
Qualification Course name
LLM Master of Laws LLM
Qualification Course name
MSc Digital Innovation and Analytics
MSc Entrepreneurship and Innovation
MSc Accounting and Financial Management
MSc Information Security with a Year in Industry
MSc Digital Marketing
MSc Human Resource Management
Qualification Course name
Foundation International Foundation Year Business and Economics
Qualification Course name
LLM LLM International Business and Commercial Law
Qualification Course name
MSc Public Health MSc
MA Education
MA Education Management and Leadership
Business and Management (top-up)
MSc Project Management (Placement Route)
MSc International Business Management
MSc Business Analytics
MSc Accounting & Finance (Placement Route)
MBA Master of Business Administration (with Work Placement)
Qualification Course name
MSc Management
PhD PhD
MSc Banking and Finance
MSc Accounting and Finance
MSc Risk Management
MSc Human Resource Management and Organisation
MSc International Business
MSc Marketing
MSc Business and Management
MSc International Tourism Management and Marketing
MSc Financial Economics
Qualification Course name
BA International Busienss,BA
MSc Business and Management
MSc Finance
MA History
MSc International Business
MA Performance Training
MA Photography
MSc Tourism and Hospitality Management
MA Architectural Design
MA Archival Practice
MA Heritage Theory and Practice
MA Maritime History
MA Music
MSc High Performance Buildings
Qualification Course name
MSc Advanced Manufacturing Technology, MSc
MS LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT MSC
MSc International Business and Management
MSc Criminal Justice
MA Applied Linguistics and TESOL
MA Business Communication for International Leadership
MBA Global MBA
MA Translation Studies
MRes Creative Industries
MRes Science and Health
MSc Advanced Manufacturing Technology
MSc Biotechnology
MSc Computer Network Administration and Management
MSc Digital Business Management
MSc Electronic and Electrical Engineering
MSc Energy and Power Systems Management
MSc Engineering Management
MSc Information Systems
MSc International Business and Management
MSc Logistics and Supply Chain Management
MSc Mechanical Engineering
MSc Medical Biotechnology
MSc Project Management
MSc Sports Management
BA (Hons) Finance with Business Communication (Top-up)
BA (Hons) International Business Communication
BA (Hons) International Trade and Business Communication
BA (Hons) International Trade, Logistics and Business Communication (Top-up)
Foundation Foundation in Accounting and Finance
Foundation Foundation in Business and Management
Qualification Course name
Foundation Foundation
LLM International Commercial Law LLM
LLM International Corporate Finance, LLM
MA Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)
LLM International Commercial Law with International Economic Law
Qualification Course name
MA Early Childhood Studies
MA Dance Anthropology
MA Education Leadership and Management
MBA MBA
MA Dance Philosophy and History
MSc Global Financial Management
MFA Dance and Embodied Practice
MSc Global Business Management
MSc Global Marketing
MFA Choreography
MA Dance Politics and Sociology
MSc Digital Marketing
MA Education Studies
MSc Global Human Resources Management
MA Inclusive Education: SEN and Disability
Qualification Course name
MSc International Business
MSc Marketing
MSc Management, MSc
Foundation Foundation
MSc Gas Engineering and Management
MSc Quantity Surveying
MSc Real Estate & Property Management, MSc
MSc Project Management in Construction
MSc Procurement, Logistics & Supply Chain Management, MSc
MSc Biotechnology
MSc Project Management, MSc
MSc Petroleum and Gas Engineering
MSc Accounting and Finance
MSc Environmental Assessment and Management
MSc Safety,Health & Environment MSc
International Management (Graduate Certificate)
MSc International Business with Law
MSc Biomedical Science
MSc Advanced Control Systems
LLM International Business Law
MSc Construction Management
MSc Human Resource Management and Development
MS International Business MSc/PgDip/PgCert
MS International Business with Law MSc/PgDip/PgCert
MSc Management
MA Terrorism and Security
MSc Audio Production
MSc Safety, Health and Environment
MSc Advanced Physiotherapy
MSc Quantity Surveying (Mechanical and Electrical)
MSc Real Estate and Property Management
DipSci International Foundation Year
MSc Digital Marketing
Bachelors Degree Nursing Theory (One year top-up) BSc (Hons)
MSc Data Science
MSc Health and Global Environment
MSc Operations Management
PhD Business & Management
MSc Drug, Design and Discovery
BSc (Hons) Nursing Studies (S/NST9/F)
Undergraduate Top-up Nursing
MSc Procurement, Logistics and Supply Chain Management
MSc Digital Business
MSc Managing Innovation and Information Technology
MSc Project Management with Optional Paid Industry Placement
MSc Advanced Clinical Practice
MA Nursing (Adult)
MA Nursing (Children And Young People)
MA Nursing (Mental Health)
MSc BIM and Digital Built Environments
MSc Building Surveying
MSc Cyber Security, Threat Intelligence and Forensics
MSc Drug Design and Discovery
MSc Parasitology (Biomedical)
MSc Parasitology (Genomic)
MSc Sustainability
MSc Sustainability
Qualification Course name
PhD Visiting Research - Criminological Research
Qualification Course name
MBA MBA
MSc Management
MSc Marketing
MSc Construction Project Management
MSc Human Resource Management
MSc International Logistics and Supply Chain Management
MSc Civil and Structural Engineering
MSc Public Health
MSc International Business and Enterprise
MSc Project Management
MSc Civil Engineering and Environmental Management
MSc Safety, Health and Environmental Management
MSc Renewable Energy and Sustainable Technology
MSc Public Relations MSc
MSc Strategic Procurement Management
BA (Hons) International Business (Top up )
MSc Mobile Satellite & Communication
MSc Aeronautical Engineering, MSc
MSc Electronics and Information Technology
MSc Forensic Audit and Accounting
MA Film(Production Management)
MBA Global MBA
MSc Engineering Management
MSc Finance and Investment
BSc (Hons) Football Coaching, Development and Administration
MA Leadership in Sport
BA (Hons) Business and Finance (Top Up)
BSc (Hons) Banking, Finance and Investment (Top Up)
Qualification Course name
MBA Master of Business Administration
MSc Accounting and Management
MA Applied Linguistics for Language Teaching
MA Fine Art
MSc Educational Practice and Innovation
MA Film Studies
MSc Finance and Economics
MS Marketing Management
MSc Civil Engineering
MA Fashion Management
PhD PhD
MA Design Management
MA Design: Design Management MA
MA Luxury Brand Management
MSc Business Analytics and Management Sciences
MSc Education Management and Leadership
MSc Engineering Materials (Advanced Mechanical Engineering Science)
MSc Mechatronics (Advanced Mechanical Engineering Science)
MA Fashion Marketing and Branding
MA Textile Design
MA Global Media Management
MA Communication Design
MSc Project Management
MSc Supply Chain Management
MBA MBA
MSc Business Analytics and Finance
MSc Risk Management
MSc Supply Chain Management and Logistics MSc
MSc International Management
MA English Language Teaching / TESOL
MSc Digital Marketing
MSc Marketing Management
MSc Accounting and Finance
MSc Business Strategy and Innovation Management
MA Global Advertising and Branding
MSc Marketing Analytics
MSc Biomedical Engineering
MA Fashion Design
MPA Master of Public Administration
MSc Finance
MA Fashion Marketing and Branding
MA International Music Management
MSc Risk and Finance
MSc Computational Engineering Design (Adv Mechanical Engineering Science)
MSc Maritime Engineering Science / Advanced Computational Engineering
MSc Maritime Engineering Science / Naval Architecture
MSc Maritime Engineering Science/ Marine Engineering and Autonomy
MSc Maritime Engineering Science/ Ocean Energy and Offshore Engineering
MSc Maritime Engineering Science/ Yacht and High Performance Craft
MSc Propulsion and Engine Systems Engineering (Advanced Mechanical Engineering Science)
MSc Transportation Planning and Engineering (Behaviour)
MSc Transportation Planning and Engineering (Infrastructure)
MSc Transportation Planning and Engineering (Operations)
MA English Literary Studies
MA English Literary Studies (Eighteenth Century)
MA English Literary Studies (Nineteenth Century)
MA English Literary Studies (Postcolonial and World Literatures)
MA English Literary Studies (Twentieth Century & Contemporary)
MA Film & Cultural Management
MA Global Literary Industries Management
MA Luxury Brand Management
MSc Amputation & Prosthetic Rehabilitation
MSc Business & Heritage Management
MSc Education
MSc Entrepreneurship and Management
MSc Human Resource Management
MSc Leadership and Management
MSc Sociology & Social Policy
MSc Nursing (Adult)
MSc Nursing (Child)
MSc Nursing (Mental Health)
MSc Occupational Therapy (Pre -reg)
MSc Physiotherapy (Pre -reg)
PgDip PG Diploma Nursing (Adult)
Qualification Course name
Foundation International Foundation Programme for Management, Economics and Finance
Foundation International Foundation
Qualification Course name
MSc Marketing, MSc
MSc International Business, MSc
MSc Investment Analysis, MSc
MSc TESOL, MSc
MSc Finance
MSc International Accounting and Finance, Msc
MSc Sports Management, MSc
Business and Management
MS International Business
MBA MBA Master of Business Administration
MS Sport Management
MSc Sport Nutrition
Marketing and Brand Management
MSc Financial Technology
MSc English Language and Linguistics
MSc Business Analytics
MSc Artificial Intelligence
MSc Finance and Economics
MSc Psychological Therapy in Primary Care
MSc Digital Media and Communication
Qualification Course name
MS Marketing, MSc
MSc Environmental Engineering MSc
MSc Business Analysis and Consulting, MSc
MS Business Analysis & Consulting
MSc Subsea and Pipeline Engineering
Qualification Course name
BSc Computer Systems Engineering, BSc (Top-Uo)
BA Business and Marketing (Top-Up), BA
BSc (Hons) Nursing (Top up ) BSc (Hons)
BSc Applied Business Computing (Top-Up) BSc
BSc Nursing (Hons)BSc
MSc International Business Management
Qualification Course name
MSc Management, MSc
MSc International Event Management MSc
MS International Tourism Management MSc
MSc Digital Marketing and Channel Management (with placement)
MSc Data Science
MSc Human Nutrition
MSc Accounting and Finance
MSc Business Analytics
MSc Digital Marketing and Channel Management
MSc Entrepreneurship & Innovation Management
MSc Human Resources Management
MSc International Business Management
MSc International Financial Management
MSc International Corporate Finance
MSc International Marketing
MSc Investment Management
MSc Management
MSc Strategic Marketing
MSc Occupational and Organizational Psychology
MSc Information and Process Systems Engineering
MSc Petroleum Refining Systems Engineering
MSc Process Systems Engineering
MSc Renewable Energy Systems Engineering
MSc Advanced Geotechnical Engineering
MSc Bridge Engineering
MSc Civil Engineering
MSc Infrastructure Engineering and Management
MSc Structural Engineering
MSc Water and Environmental Engineering
MSc 5G and Future Generation Communication Systems
MSc Communications Networks and Software
MSc Computer Vision, Robotics and Machine Learning
MSc Electronic Engineering
MSc Space Engineering
MSc Corporate Environmental Management
MSc Environmental Strategy
MSc Sustainable Development
MSc Air Transport Management
MSc International Events Management
MSc International Hotel Management
MSc International Tourism Management
MSc Strategic Hotel Management
MA Interpreting (Chinese Pathway)
MA Acting
MA Musical Theatre
MA Stage and Production Management
Qualification Course name
MA Media & Cultural Studies, MA
MSc Business and Management
MSc Project and Innovation Management
Qualification Course name
MSc Biomedical Engineering
MSc Business Development and Innovation
MS International Business MSc Birmingham (QABS)
MSc Management
MSc Marketing
MBA MBA - Master of Business Administration MBA
MSc Nursing
MSc Real Estate
MSc Sport Management
MSc Extended International Business
MSc International Business
MSc Data Science
MBA MBA with Advanced Practice
MSc International Business with Advanced Practice
MSc Marketing with Advanced Practice
MSc Advanced Clinical and Diagnostic Oral Sciences
MSc Advanced Clinical Periodontics
MSc Advanced Clinical Restorative and Aesthetic Dentistry
MSc Advanced General Dental Practice
MSc Artificial Intelligence
MSc Endodontics
MSc International Business with Advanced Practice
MSc International Event Management
MSc International Event Management (with Advanced Practice)
MSc International Tourism and Hospitality Management
MSc International Tourism and Hospitality Management (with Advanced Practice)
MSc Internet of Things
MSc Management
MSc Management with Advanced Practice
MSc Oral Implantology
MSc Oral Surgery
MSc Strategic Accounting
MSc Strategic Accounting (extended)
Qualification Course name
MSc Marketing MSc
PhD PhD
MSc Information Technology MSc
MSc Construction Project Management, MSc
MA Animation
MSc Event Management
MSc Engineering Management MSc
MSc Environmental Consultancy
MA Animation
MSc Biomedical Science
MSc Business Management
MA Design
MSc Engineering Management
MSc Environmental Consultancy
MSc Environmental Health
MSc Environmental Health
MSc Environmental Management
MSc Finance
MA Graphic Arts
MSc Information Management
MSc Information Technology
MA International Human Resource Management MA
LLM International Law LLM
MS International Management MSC
LLM International Trade and Economic Law LLM
MSc Marketing
MSc Marketing Communications
MA Multi-Disciplinary Printmaking
MSc Public Health
MSc Real Estate Finance and Investment
MSc Sport and Exercise Psychology
MSc Sustainable Development in Practice
MSc Transport Engineering and Planning
MA Photography
MSc Commercial Games Development
MS Cyber Security
MSc Science Communication
MSc Accounting and Finance
MSc Building Information Modelling (BIM) in Design Construction and Operations
MSc Civil Engineering
MSc Cyber Security
MSc Data Science
MSc Digital Marketing
MSc Financial Technology
MSc Forensic Science
MSc Health Technology
MSc Project Management
MSc Risk Management and Insurance
MA Screen Business
MA Screen Production(Documentary)
MA Screen Production (Screenwriting)
MSc Business with digital Management
MSc Health Psychology
MSc Public Health
MSc Financial Technology (FinTech)
Qualification Course name
BA Business Studies BA
MSc Finance and Risk Management, MSc
MSc Civil and Environmental Engineering MSc
MSc International Business Management MSc
MS Cyber Security MSc
MS International Marketing MSc
MBA Masters in Business Administration MBA
MA Music Industry Management and Artist Development MA
BSc (Hons) Psychology with Counselling Theory
MS Internation Business Management
MSc Bioinformatics
MSc Construction Project Management
MSc Paramedic Science (Pre Registration)
Qualification Course name
MSc Logistics and Supply Chain Management
MSc International Marketing
MSc International Human Resource Management MSc
MSc Policy Analysis and Global Governance
MSc Information Technology
MSc Biotechnology
MSc Chemical Engineering
MSc Digital Marketing
MSc Mobile Web Development
MSc International Management
MSc Advanced Biomedical Science
MSc Advanced Computer Systems Development
MSc Advanced Computing
MSc Advanced Thin Film Technologies
MSc Big Data
MSc Civil Engineering
MA Creative Media Practice
MSc e-Health
MSc Internet of Things
MBA MBA
MPA Master of Public Administration (MPA)
MPH Public Health
MSc Mechanical Engineering
MA Music
MSc Project Management
MSc Project Management (International)
MSc Quality Management
MSc Quality Management (International)
MSc Sports Marketing and Promotion
MSc Waste and Resource Management
Qualification Course name
MA Fashion Business Management, MA
MA Cultural and Critical Studies
MSc Air Transport Planning and Management
MSc Project Management, MSc
MSc Business Intelligence & Analytics MSc
MA Art and Visual Culture MA
MS Architecture and Environmental Design MSc
MA Management MA
MA Creative Writing: Writing the City
MA English Language and Linguistics
MA English Language and Literature
LLM Corporate Finance Law
MA International Relations and Security MA
MA International Relations MA
MSc Construction Project Management
MA Museums, Galleries and Contemporary Culture MA
MA Energy and Environmental Change
MSc Digital Business
MSc Finance and Accounting
MS Finance (Banking)
MSc Construction Commercial Management
MA English Literature: Modern and Contemporary Fictions
LLM Entertainment Law
MSc Finance and Accounting
MSc FinTech with Business Analytics
MA Human Resource Management
LLM International and Commercial Dispute Resolution Law
MA / MS International Business and Management
LLM International Commercial Law
LLM International Law
MA International Liaison and Communication
MA International Relations and Democratic Politics
MA International Relations and Security
MA International Relations
MSc Investment and Risk Finance
MA Management
MA / MS Marketing Communications
MA / MS Marketing Management
MBA MBA
MA Museums, Galleries and Contemporary Culture
LLM Religion, Law and Society
MA Teaching English to Speakers of Other Languages
BA (Hons) Business Management
BA (Hons) Business Management (Entrepreneurship)
BA (Hons) Marketing Management
MSc FinTech with Business Analytics
MA Management
MSc Business Intelligence and Analytics
Qualification Course name
MBA MBA
MSc Biomedical Science MSc
PUBLIC HEALTH
MSc International Business Management
BSc (Hons) Computer Security
BSc (Hons) Computer Security
BSc (Hons) Medical Physiology and Diagnostics
MSc Construction Project Management
BA (Hons) Social Sciences with International Foundation Year
MSc Civil and Structural Engineering
MBA International Masters of Business Administration
BSc (Hons) Science and Engineering with International Foundation Year
BSc Biomedical Science
Qualification Course name
MBA MBA with Internship
MPhil Midwifery
PhD Allied Health Studies
PhD Animal Biology
MSc Archaeology
PhD Art and Design
PhD Atmospheric Science
MPhil Biochemistry
MPhil Business
MPhil Computing
MPhil Creative Media
MPhil Dementia Studies
MRes Design
MPhil Drama and Performance
MPhil Ecology
MPhil Education
MPhil English Literature and Language
MPhil Environmental Sciences/Studies
MPhil Film Studies
MPhil History
MPhil Human Biology
MPhil Human Geography
MSc Human Resource Management with Internship
MSc International Management with Internship
MPhil Mathematics
MPhil Media and Cultural Studies
MPhil Nursing
MPhil Occupational Therapy
MPhil Physical Geography
MPhil Plant Biology
MPhil Psychology
MPhil Social Work and Social Policy
MPhil Sociology
MPhil Sport and Exercise Science
PgCert Education
Qualification Course name
MSc Economics and Finance
MSc Finance
MSc Management with Business Finance
MA TESOL, MA
MSc Human Resource Management, MSc
MSc Accounting & Financial Management
PhD PhD
MSc International Business and Strategic Management, MSc
MSc Project Analysis, Finance and Investment
MA Education
MSc Global Marketing
MA Applied Linguistics for English Language Teaching
MA Applied Linguistics for Language Teaching
MA Global and International Citizenship Education
MA Teaching English to Speakers of Other Languages
MS Audio and Music Technology
MSc Engineering Management
MSc Financial Engineering
MS Mathematical Finance
MSc Statistics and Computational Finance
MA Music
MSc Social Media and Management
MA Film and Television Production with Directing
MSc Management
MA Social Justice and Education
MA Music Education: Instrumental and Vocal Teaching
MA Film and Television Production with Producing
MA Film and Television Production with Cinematography
MA Film and Television Production with Sound
MA Film and Television Production with Visual Effects
MA Theatre Making
Qualification Course name
PgCert PG Cert In Fashion Buying and Merchandising
MA Applied Imagination in the Creative Industries
MA Fashion Communication: Fashion Journalism
DipArts Study Abroad Fashion Entrepreneurship and Luxury Brand Management (Online)
PgDip UAL Pre-degree Online
Qualification Course name
Foundation Computing
Masters Degree International Management
Foundation University Foundation
Pre-Masters Pre-Master's Course
BSc (Hons) Nursing Studies
MSc International Management including Pre-Masters
Qualification Course name
MSc Physiotherapy (Pre-registration)
By continuing to use this site, you agree to the use of cookies. Click here for our full privacy policy
Accept